Gedaan met laden. U bevindt zich op: Objectiviteit Deontologische code Vlaamse overheid

Objectiviteit

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid werk je objectief. Dat schrijft de deontologische code voor. Gelijke behandeling van burgers en leveranciers in gelijke gevallen is een centraal element in de opdracht van de overheid. Wat betekent objectiviteit dan voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'objectiviteit' van de deontologische code.

Wat betekent objectiviteit?

Objectiviteit betekent dat je collega’s, burgers en leveranciers in gelijke gevallen op dezelfde manier behandelt. Die objectiviteit brengt een aantal concrete gedragsregels met zich mee:

  • Je laat je persoonlijke belangen en voorkeuren niet meespelen tijdens je werk en je bent op je hoede voor belangenvermenging.
  • Je discrimineert niet en voorkomt elke schijn van partijdigheid.
  • Je werkt onbevangen en neutraal.

Waarom?

Iedere collega, burger en leverancier heeft recht op een gelijke behandeling door de overheid. Daarom is objectiviteit belangrijk. Die gelijke behandeling bereik je alleen als je kritisch nadenkt over je gedrag op de werkvloer en daarbuiten. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over objectiviteit? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

Goed om te weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.