Gedaan met laden. U bevindt zich op: Spreekrecht en spreekplicht Deontologische code Vlaamse overheid

Spreekrecht en spreekplicht

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je spreekrecht en in bepaalde gevallen zelfs spreekplicht. Dat schrijft de deontologische code voor. Wat zijn de gevolgen van je spreekrecht en spreekplicht voor je werk en je leven buiten het werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je wilt meer weten over het het principe 'spreekrecht en spreekplicht' van de deontologische code.

Wat betekent spreekrecht?

Spreekrecht betekent dat je het recht hebt om met collega's, burgers en leveranciers:

 • ideeën te toetsen
 • informatie en standpunten uit te wisselen
 • je persoonlijke standpunten te verdedigen

Dat kan op en buiten het werk, tijdens voordrachten en gesprekken, via het internet en sociale media of de pers.

Opgelet: spreekrecht brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee en soms geldt de geheimhoudingsplicht.

Wat betekent spreekplicht?

Spreekplicht betekent dat je verplicht bent om misdaden en wanbedrijven te melden waarvan je op de hoogte bent. Misdaden of wanbedrijven zijn bijvoorbeeld:

 • corruptie
 • afpersing door ambtenaren
 • schending van beroepsgeheim
 • belangenneming en verduistering
 • subsidiefraude en fraude bij overheidsopdrachten
 • aanranding van de eer of de goede naam van personen
 • misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat

Waarom?

Iedereen heeft het recht op een mening en het recht om die te delen met anderen. Tegelijk is het belangrijk dat feiten correct en objectief worden weergegeven. Kortom: met een duidelijke, correcte en open communicatie zorg je mee voor een efficiënte overheid met een betrouwbare reputatie. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Goed om te weten: als ambtenaar ben je wettelijk verplicht door het Vlaams Personeelsstatuut en het strafwetboek (zie ‘Meer informatie’) om misdaden en wanbedrijven te melden aan het gerecht.

Hoe melden?

Wil je iets melden over zorgvuldig beheer van middelen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

Goed om te weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.