Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loyaliteit en samenwerken Deontologische code Vlaamse overheid

Loyaliteit en samenwerken

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ben je loyaal tegenover je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering. Dat schrijft de deontologische code voor. Maar wat betekenen loyaliteit en goed samenwerken voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'loyaliteit en samenwerken' van de deontologische code.

Wat betekent loyaliteit?

Loyaliteit uit zich tegenover je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering. Loyaliteit betekent dat je:

  • vlot samenwerkt met collega's
  • de regelgeving respecteert
  • zorgt voor de best mogelijke dienstverlening
  • trouw bent aan de democratische instellingen

Waarom?

Iedere burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening van de overheid. Bovendien wil de Vlaamse overheid een aangename werkomgeving bieden, waar jij en je collega's op een professionele manier taken kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat je goed samenwerkt en beslissingen loyaal uitvoert.

De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over loyaliteit en samenwerken? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

Goed om te weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.