Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ik start als jobstudent bij de Vlaamse overheid Loopbaan en ontwikkeling

Ik start als jobstudent bij de Vlaamse overheid

Wat te doen als je start bij de Vlaamse overheid? Als jobstudent vind je hier alle informatie voor een vlotte start. Veel succes in je studentenjob!

Voor wie?

Wat te doen voor je start?

 • Stap 1

  Voor de start van jouw vakantiejob ontvang je van het DCPA een e-mail waarbij gevraagd wordt jouw gegevens en documenten aan te leveren. Via de bijhorende link in de e-mail kun je gemakkelijk jouw gegevens en documenten aanleveren in de indiensttredingsfiche.

  Bezorg de documenten op tijd want die gegevens zijn noodzakelijk voor de opmaak van je contract. Zonder contract kun je niet starten met je vakantiejob. Het gaat over:

  • schoolattest van het huidig schooljaar
  • uittreksel uit het strafregister
  • attest student@work
 • Stap 2

  Als jobstudent teken je samen met de werkgever ten laatste op je 1ste werkdag schriftelijk een studentenovereenkomst voor de duur van je tewerkstelling (contract). Je ontvangt een ondertekend exemplaar zodra ook de werkgever ondertekend heeft. Dit gebeurt niet altijd op hetzelfde moment.

  Ben je 18 jaar of ouder? Dan teken je je contract digitaal met behulp van je eID. Hiervoor heb je de pincode van je eID nodig.

 • Stap 3

  Je ontvangt het arbeidsreglement van het departement of agentschap waar je aan de slag gaat. Raadpleeg het arbeidsreglement voor alle details over je rechten en plichten, en die van je werkgever, die je moet kennen en volgen. Je tekent voor ontvangst en verklaart hiermee dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten.

  Lees meer:

 • Stap 4

  Voor sommige functies ben je verplicht om op medisch onderzoek te gaan bij het controleorgaan van de Vlaamse overheid voor de opstart van je vakantiejob. Als je op medisch onderzoek moet gaan, dan krijg je vooraf een afspraak.

 • Stap 5

  Afhankelijk van de plaats waar je aan de slag gaat, krijg je een badge die je toegang verleent tot je gebouw. De badge is strikt persoonlijk. Draag ze altijd zichtbaar in alle grote kantoorgebouwen. In sommige gevallen moet je de gewerkte uren ook registreren met deze badge.

  Lees meer:

 • Stap 6

  Als je met de trein, tram, metro of bus naar je werk gaat, koop je zelf een abonnement. Na je vakantiejob krijg je het bedrag van het abonnement openbaar vervoer terugbetaald.

  Tip: neem je de trein, ben je jonger dan 26 jaar en ga je tijdens de schoolvakanties aan de slag als jobstudent bij de Vlaamse overheid? Dan is de ‘Youth Holidays (Go Unlimited)’-formule zeer voordelig waarbij je onbeperkt kan reizen in België tijdens de schoolvakanties.

  Lees meer:

Wat te doen op je eerste werkdag(en)?

 • Stap 1

  Je ontvangt op je werkplek informatie over je werken wat er precies van je verwacht wordt. Je krijgt ook een begeleider als aanspreekpunt tijdens je studentenjob.

  Tip: weet je niet wie je begeleider is? Vraag er dan zelf naar bij een collega of leidinggevende.

Wat te doen tijdens je studentenjob?

 • Stap 1

  Je vindt je persoonlijk uurrooster in je contract. In principe werk je binnen de Vlaamse overheid volgens een voltijds uurrooster van 38 uur per week, ofwel 7 uur 36 minuten per dag. In sommige gevallen registreer je je uren via een prikklok of op papier.

  Werk je ’s nachts, op zaterdag of zondag? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een vergoeding krijgen. Dit is een vergoeding voor je nacht- of weekendwerk. De zondagvergoeding kan worden omgezet in inhaalrust, gelijk aan het aantal gepresteerde zondaguren.

  Ben je minderjarig (-18 jaar)?

  • Dan mag je in principe geen zondagwerk verrichten en niet werken op feestdagen.
  • Nachtwerk is verboden.

  Vanaf 18 jaar worden jongeren op het werk beschouwd als normale werknemers wanneer het gaat over de arbeidsduur en de rusttijden.

  Tip: informeer bij je begeleider voor alle afspraken.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Verlof

  Je krijgt 3 verlofdagen per maand als je voltijds werkt. Werk je niet voltijds? Dan vermindert het aantal verlofdagen in gelijke verhouding met het tewerkstellingspercentage van je contract. Je kunt ze opnemen in halve of hele dagen. Als je ze opneemt ontvang je geen maaltijdcheques.

  Feestdagen

  Je bent vrij en hoeft niet te werken op een feestdag. Werk je in een continudienst, dan bestaat de kans dat je wel op feestdagen moet werken. Je kunt die feestdag dan op een andere dag inhalen.

  Lees meer:

 • Stap 3

  Ben je ziek? Bel dan ’s morgens naar je begeleider of rechtstreekse leidinggevende om dit te melden. Een raadpleging bij je arts is niet altijd verplicht:

  • 1 dag ziek: je hoeft geen ziekteattest te bezorgen.
  • meerdere dagen ziek: je bent verplicht om je arts te raadplegen en het ziekteattest van de Vlaamse overheid voor meerdere dagen door je arts te laten invullen. Je stuurt het ziekteattest op.

  Het tijdstip tot wanneer je je ziek kunt melden hangt af van je functie of dienst (zie tabel):

  uur

  functie

  voor 7.45 uur

  onthaal

  voor 9 uur

  administratief

  voor start van je dienst

  continudienst

  Hou er rekening mee dat je een dag salaris verliest voor iedere dag dat je thuisblijft wegens ziekte, tenzij je langer dan 1 maand in dienst bent. Als je geen ziekteattest opstuurt, ben je onwettig afwezig en ontvang je ook geen salaris.

  Ziekteattest
  Alles over het ziekteattest vind je op de pagina ‘Hoe ziekte melden?

 • Stap 4

  Ben je het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk? Verwittig dan meteen je begeleider, leidinggevende of personeelsverantwoordelijke ter plaatse. Doe na de 1ste zorgen zo snel mogelijk aangifte van het arbeidsongeval.

  Lees meer:

 • Stap 5

  Heb je een probleem op het werk of stel je een probleem vast in je werkomgeving? Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld, conflicten en ander grensoverschrijdend gedrag? Heb je vermoeden van integriteitsschendingen? Spreek erover met je begeleider, leidinggevende, HR-verantwoordelijke, vertrouwenspersoon, een collega... Je kunt ook via e-mail ‘Spreekbuis’ (spreekbuis@vlaanderen.be) contacteren, het centrale meldpunt van de Vlaamse overheid.

  Tip: zoek in je arbeidsreglement de contactgegevens van de welzijnsaanspreekpunten van het departement of agentschap waar je aan de slag bent.

 • Stap 6

  Werk je als jobstudent in 1 van de gebouwen die beschikken over een restaurant? Dan kun je aan een voordelig tarief een warm middagmaal of broodje eten. Betalen doe je met een bankkaart of elektronische kaart voor maaltijdcheques van Edenred.

  Lees meer:

Wat te doen op je laatste werkdag?

 • Stap 1

  Het is mogelijk dat je een gesprek hebt met je begeleider of leidinggevende over hoe je studentenjob verlopen is. Het verloop van je studentenjob wordt bijgehouden en is van belang bij een eventueel volgende job bij de Vlaamse overheid.

 • Stap 2

  Op je laatste werkdag geef je je badge en ander werkmateriaal (laptop, werkkledij, …) terug aan je begeleider.

  Heb je de bevestiging gekregen dat je dit jaar nog opnieuw aan de slag mag bij de Vlaamse overheid als jobstudent? Dan mag je de badge bijhouden.

 • Stap 3

Wat na je studentenjob?

 • Stap 1

  Je salaris wordt uitbetaald op de laatste werkdag van de maand:

  categorie

  brutosalaris per maand

  jobstudent jonger dan 21 jaar

  1.845,42 euro

  jobstudent 21 jaar of ouder

  2.206,09 euro

  jobstudenten consultatiebureau-arts bij het Agentschap Opgroeien Regie

  3.607,90 euro

  Bovenvermelde brutobedragen zijn berekend op basis van de huidige index: 2,0399. Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen 600 uur per jaar, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage. De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van je brutosalaris.

  Dit zijn de bedragen als je voltijds werkt. Werk je minder dan een volledige maand of minder dan 38 uur per week, dan wordt je salaris berekend op basis van je gewerkte dagen. Werk je bijvoorbeeld gedurende een maand 4 dagen per week, dan ontvang je 80% van een voltijds loon.

  Bovenop je salaris ontvang je, in de loop van de maand volgend op je studentenjob, vakantiegeld en een eindejaartoelage berekend op basis van je gewerkte dagen.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Je ontvangt de maand na je studentenjob een elektronische kaart waarop je maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per gewerkte dag gestort worden. Per maaltijdcheque wordt 1,09 euro van je salaris ingehouden. Op afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld verlof, ziekte, feestdag, …) ontvang je geen maaltijdcheque.

  Je ontvangt geen nieuwe elektronische kaart uitgegeven door Edenred, als je al over een kaart beschikt door een vorige studentenjob (ook buiten de Vlaamse overheid). Je kaart van toen wordt opnieuw geactiveerd. Vind je die kaart niet meer terug, contacteer dan Edenred.

  Lees meer:

Informatie voor specialisten

Ben je leidinggevende, HR- of onthaalverantwoordelijke? Dan kun je rekenen op extra richtlijnen en sjablonen om het onthaal in jouw departement of agentschap succesvol te laten verlopen. Lees meer op de webpagina ‘Richtlijnen onthaal’.