Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met je privévoertuig naar het werk Woon-werkverkeer personeel Vlaamse overheid

Met je privévoertuig naar het werk

Kom je met je eigen wagen, motor- of bromfiets naar het werk? Dan draag je in principe zelf de kosten van je verplaatsing. In sommige situaties kun je echter binnen de diensten van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming krijgen, zoals bij een moeilijk bereikbare werkplaats of omwille van een handicap of chronische ziekte.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je gebruikt je eigen wagen, motor- of bromfiets voor je woon-werkverkeer.
 • Je hebt een moeilijk bereikbare werkplaats of je hebt een handicap of chronische ziekte.

Tegemoetkoming

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de verplaatsing met je eigen wagen, motor- of bromfiets als je een moeilijk bereikbare werkplaats, handicap of chronische ziekte hebt.

Op de webpagina ‘Vergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer aanvragen’ lees je hoe je een tegemoetkoming aanvraagt.

Tegemoetkoming moeilijk bereikbare werkplaats

Het bedrag van deze tegemoetkoming stemt overeen met de maandelijkse kostprijs van een treinkaart tweede klasse voor dezelfde afstand. Je lijnmanager kan je ook occasioneel een tegemoetkoming per dag toekennen wanneer je af en toe je eigen wagen, motor- of bromfiets gebruikt voor verplaatsingen naar je vaste werkplaats, door het late uur of door de frequentie van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld bij occasionele avond- of weekenddiensten.

Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

Opgelet
 • Je bent via de arbeidsongevallenverzekering enkel verzekerd voor lichamelijke schade.
 • Je kunt deze tegemoetkoming enkel combineren met een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer voor hetzelfde (deel)traject.
 • Een gedeelte van deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen. Lees meer op de webpagina ‘Fiscale fiche en belastingen’.
 • Bij een ononderbroken afwezigheid van minstens één maand wordt de tegemoetkoming stopgezet vanaf de ingangsdatum van de afwezigheid.

Tegemoetkoming personen met een handicap of chronische ziekte

Het bedrag van deze tegemoetkoming stemt overeen met de maandelijkse kostprijs van een treinkaart tweede klasse voor dezelfde afstand. Dit bedrag kan verhoogd worden tot de kostprijs van een treinkaart eerste klasse voor personeelsleden met een erkenning wegens handicap of chronische ziekte, waarbij deze maatregel is opgenomen in het integratieprotocol.

Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

  Opgelet
  • Je bent via de arbeidsongevallenverzekering enkel verzekerd voor lichamelijke schade.
  • Je kunt deze tegemoetkoming niet combineren met een andere tussenkomst voor je woon-werkverkeer voor hetzelfde (deel)traject.
  • Bij een ononderbroken afwezigheid van minstens één maand wordt de tegemoetkoming stopgezet vanaf de ingangsdatum van de afwezigheid.

  Regelgeving

  • Vlaams Personeelsstatuut (VPS), deel VII, titel 4, hoofdstuk 3 – woon-werkverkeer naar een moeilijk bereikbare werkplaats
  • VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 6 – woon-werkverkeer voor personen met een handicap