Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziek. Wat nu? Ziekte

Ziek. Wat nu?

Ben je ziek? Lees hier wat erbij komt kijken en wat je moet doen. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Ziektemelding en ziekteattest

Je moet je afwezigheid wegens ziekte melden. Je gebruikt hiervoor het ziekteattest van de Vlaamse overheid. Lees hoe je ziekte meldt en waar je het ziekteattest van de Vlaamse overheid vindt. Meld je je afwezigheid wegens ziekte niet (tijdig) en/of stuur je het ziekteattest niet (tijdig) op? Dan word je geregistreerd als 'non-actief' en ontvang je geen salaris. Behalve bij overmacht.

  Ziek tijdens de werkdag

  Als je in de loop van de werkdag ziek wordt en daardoor vroeger stopt, geef je dit door aan je leidinggevende conform de afspraken. Je werkgever kan die informatie registreren in Vlimpers. Die dag wordt in dat geval niet als een ziektedag aangerekend maar als een werkdag. Je moet dus geen ziekteattest opsturen. Blijf je de volgende dag afwezig wegens ziekte? Dan is dit de 1ste ziektedag. Je hoeft dus geen doktersattest op te sturen, tenzij je ziekte meerdere dagen blijft duren.

  Ziek voor of tijdens je jaarlijkse vakantie

  • Ziekte voor de start van je gepland verlof:  je kunt je jaarlijkse vakantie eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof.
  • Ziekte tijdens je verlof: je kunt je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt voor 12 uur en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent. Ook bij een eendagsafwezigheid is een doktersattest verplicht.
  • Hospitalisatie tijdens je verlof: je jaarlijkse vakantie wordt omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie op voorwaarde dat je je ziekte meldt voor 12 uur en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
  Goed om te weten

  Je kunt jaarlijkse vakantie opnemen aansluitend op je ziekteverlof, mits je lijnmanager akkoord gaat.

  Ziekteduur en opruststelling

  Ben je statutair aangeworven met een vacature gepubliceerd voor 1 juni 2024? Dan heb je gedurende je loopbaan een ‘teller’ van 666 ziektedagen, ook wel ‘ziektecontingent’ genoemd. Al je ziektedagen, dagen arbeidsongeval en dagen beroepsziekte worden hiervan verminderd.

  • Je krijgt dit contingent voor je hele loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het veranderen van functie via een externe wervingsprocedure maakt deel uit van die loopbaan. Ook bij een tijdelijke onderbreking om bij een andere werkgever te werken, behoud je je ziektedagen. Je teller wordt dus niet op 0 gezet.
  • Op je 63e begint er naast die teller van 666 ziektedagen een 2de ziektecontingent van 365 kalenderdagen te lopen.

  Je kunt deze tellers raadplegen via Vlimpers(opent in nieuw venster) > ‘Overzicht tellers’. Lees meer op de webpagina ‘Medisch pensioen’ over de tellers en opruststelling na uitputting van je ziektecontingent.

  Ben je na 1 juni 2024 in dienst gekomen in een gezagsfunctie en word je toegelaten tot de statutaire proeftijd?

  • Na 9 maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid kan je doorverwezen worden naar Medex, op voorwaarde dat er geen formeel re-integratietraject loopt.
  • Op je 63ste begint een ziektecontingent van 365 kalenderdagen te lopen. Je kunt deze teller raadplegen via Vlimpers(opent in nieuw venster) > ‘Overzicht tellers’. Lees meer op de webpagina ‘Medisch pensioen’ over de tellers en opruststelling na uitputting van je ziektecontingent.

  Ben je contractueel? Dan heb je geen teller van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte maar val je onder het arbeidsrecht en de geldende sociale zekerheidsregeling.

  Medische controle

  Als je afwezig bent wegens ziekte kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle (ziektecontrole) uit te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je in beroep gaan? Lees meer op de webpagina medische controle.

  (Vervroegde) werkhervatting

  Een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen en maken het eenvoudiger om het werk weer te hervatten als je beter bent. Overweeg je om weer aan de slag te gaan? Lees op de webpagina ‘Ik kom terug na afwezigheid’ hoe je dit doet.

  Goed om te weten: je kunt het werk ook vroeger hervatten dan de datum vermeld op je ziekteattest. Je hoeft geen attest in te dienen waaruit blijkt dat je genezen bent. Maar je verwittigt uiteraard wel je leidinggevende, die onmiddellijk het DCPA op de hoogte brengt. Ben je contractueel? Dan verwittig je ook je ziektefonds.