Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medische controle Ziekte

Medische controle

Ben je afwezig wegens ziekte? Dan kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle uit te voeren - ook wel eens ‘ziektecontrole’ genoemd. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat?

 • Als je afwezig bent wegens ziekte, kan het medisch controleorgaan dat onaangekondigd controleren op je woon- of verblijfplaats.
 • Tijdens de ziektecontrole gaat de controlearts na of je afwezigheid gerechtvaardigd is voor de voorgeschreven periode.
 • Je werkgever bepaalt zelf wanneer een medische controle wordt uitgevoerd. Het medisch controleorgaan kan ook, op eigen initiatief, gerichte controles uitvoeren. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle details.

Ander verblijf of recent verhuisd

Goed om te weten: als je tijdens de medische controle afwezig bent, wordt een bericht achtergelaten waarbij je wordt gevraagd om op een bepaalde datum en tijdstip bij de controlearts langs te gaan. Als je je aan de controle onttrekt verlies je je salaris (statutair) of gewaarborgd loon (contractueel) voor je dagen van afwezigheid (non-activiteit). Bij weigering kun je als ambtenaar bovendien een tuchtstraf krijgen.

Negatief oordeel controlearts

 • Als de controlearts oordeelt dat je afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan deelt die jou dat onmiddellijk schriftelijk mee en dien je het werk vervroegd te hervatten. Ben je niet akkoord met deze beslissing? Dan dien je onmiddellijk de arbitrage- of beroepsprocedure op te starten.
 • Als je afwezigheid niet gerechtvaardigd is, moet je het werk vervroegd hervatten.
 • Als je niet akkoord gaat met deze beslissing, moet je onmiddellijk de arbitrage- of beroepsprocedure opstarten.

Opgelet: als je het werk niet tijdig hervat zonder geldige reden, ben je ongewettigd afwezig. Een nieuw ziekteattest met dezelfde diagnose heft een negatieve beslissing van de controlearts niet op, en geeft dus niet opnieuw recht op ziekteverlof.

Hoe arbitrage- of beroepsprocedure starten?

Arbitrage- of beroepsprocedure opstarten tegen beslissing controlearts: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Ben je niet akkoord met de beslissing van de controlearts? Dan laat je die duidelijk weten dat je in beroep gaat tegen deze beslissing.

 • Stap 2

  Je brengt je arts binnen de 2 werkdagen na de beslissing op de hoogte van de situatie en van je beroep.

 • Stap 3

  Je arts neemt binnen de 2 werkdagen na de beslissing contact op met de controlearts.

 • Stap 4

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Gaat je eigen arts na overleg akkoord met het oordeel van de controlearts? Dan hervat je het werk op de 1ste werkdag na de kennisgeving over de beslissing of op een latere datum bepaald door de controlearts.
  • Bereiken beide artsen geen overeenstemming? Dan wordt binnen de 2 werkdagen na de initiële beslissing een arbitrerende arts aangesteld. Deze arbitrerende arts zal een bindende beslissing nemen. De verliezende partij draagt de kosten voor deze arts. De kosten van het honorarium zijn vastgesteld op 75 euro en de administratieve kosten op 38 euro.