Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medisch pensioen Loopbaan en ontwikkeling

Medisch pensioen

Ben je door omstandigheden veel ziek waardoor je ‘ziektecontingent’ is uitgeput? Dan kan een medisch pensioen ter sprake komen. Dit is een vervroegd pensioen om medische redenen voor statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid.  

Voor wie?

Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid en voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • Je werd ambtenaar (op proef) via een vacature gepubliceerd voor 1 juni 2024 en je ziektecontingent van 666 werkdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je meer dan 666 werkdagen ziekteverlof hebt opgenomen.
  Goed om te weten: dit geldt ook als je na 31 mei 2024 toegelaten werd tot de statutaire proeftijd in een statutaire betrekking die voor 1 juni 2024 vacant werd verklaard.
 • Je werd ambtenaar (op proef) via een vacature gepubliceerd na 1 juni 2024 en ...
  • … je bent minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt. Ben je binnen de eerste 14 dagen na een werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt? Dan wordt deze termijn als ononderbroken beschouwd.
  • … er loopt geen re-integratietraject
 • Je bent 63 jaar en je ziektecontingent van 365 kalenderdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je sinds je 63ste meer dan 365 kalenderdagen ziekteverlof hebt opgenomen.

Wat is medisch pensioen?

Ben je minstens 9 maanden ononderbroken ziek (voor ambtenaren (op proef) via een vacature gepubliceerd na 1 juni 2024) of is je ziektecontingent van 666 werkdagen uitgeput (voor ambtenaren (op proef) via een vacature gepubliceerd voor 1 juni 2024)? Dan kan je lijnmanager Medex vragen om je situatie te beoordelen. Na een onderzoek van de pensioencommissie kan Medex je definitief arbeidsongeschikt verklaren. Als dit gebeurt, kom je in medisch pensioen. Dit is een soort vervroegd pensioen om medische reden.

Goed om te weten

Als er zicht is op re-integratie, dan beslist je lijnmanager om hier wel of niet op in te gaan. Contacteer je leidinggevende om een mogelijk perspectief op re-integratie te bespreken. Lees meer op de webpagina ‘Re-integratie’.

Ben je 63 jaar en is je ziektecontingent van 365 kalenderdagen uitgeput? Dan word je ambtshalve op pensioen gesteld op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin dit contingent werd overschreden.

Onderzoek door pensioencommissie

Ben je minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of is je ziektecontingent van 666 werkdagen uitgeput en heeft je lijnmanager je aangemeld bij Medex? Dan start een onderzoek bij de pensioencommissie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Zij bestuderen je situatie. Een medische kwaliteitsmanager ‘Pensioenen’ (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing (meer informatie onder ‘beslissingen van de pensioencommissie’). Dit duurt soms enkele maanden.

Uitzondering: ben je 63 jaar en is je ziektecontingent van 365 kalenderdagen uitgeput? Dan geldt deze procedure niet en verloopt de pensionering automatisch op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin dit contingent werd overschreden.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Stap 1

  Als je minstens 9 maanden arbeidsongeschikt bent of het saldo van je ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je lijnmanager je aanmelden bij Medex. Het DCPA informeert je per brief over de doorverwijzing naar Medex.

  Goed om te weten: enkel je werkgever kan het initiatief nemen. Als personeelslid kun je zelf geen medisch pensioen aanvragen.

 • Stap 2

  Medex roept je op voor een medisch onderzoek in het medisch centrum van de regio waar je woont.

 • Stap 3

  Je gaat naar het medisch onderzoek, vult een medische vragenlijst in en neemt een kopie mee van de meest recente medische verslagen van je behandelende arts(en).

  De ‘pensioencommissie’ onderzoekt je situatie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Een medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing.

 • Stap 4

  Medex informeert je per brief over de beslissing. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing.

  Medex verwittigt ook het DCPA:

  • nadat je akkoord ging met de beslissing
  • na afloop van de beroepstermijn
  • of na afloop van de beroepsprocedure.

  Het DCPA brengt je leidinggevende en HR-businesspartner op de hoogte.

Beslissingen van de pensioencommissie

De pensioencommissie neemt 1 van onderstaande beslissingen:

Gevolgen van medisch pensioen

Niet-opgenomen vakantiedagen

Verlofdagen die je niet kon opnemen wegens arbeidsongeschiktheid, worden uitbetaald.

Uitbetaling pensioen

De Federale Pensioendienst berekent en betaalt je pensioenuitkering uit. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster).

Goed om te weten

Moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je 1ste pensioenuitkering? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit geldt zowel voor rust- als overlevingspensioenen. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent. Klanten van de vzw Sociale Dienst worden in alle vertrouwen verder geholpen.

Toegang tot Vlimpers

Op het moment van je uitdiensttreding wordt jouw toegang tot Vlimpers onmiddellijk afgesloten. Je kan je personeelsdossier dan niet meer raadplegen.

Heb je nog gegevens of documenten nodig uit Vlimpers?

Je laatste loonstrook en fiscale fiche worden na je uitdiensttreding per post opgestuurd.

Regelgeving

 • Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel X, art. 23 en volgende – verloven en dienstvrijstellingen
 • Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel XI, art. 7 - het verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de definitieve ambtsneerlegging