Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medisch pensioen Uitstroom

Medisch pensioen

Wanneer het ‘ziektecontingent’ van een personeelslid is uitgeput, kan een medisch pensioen ter sprake komen. Dit is een vervroegd pensioen om medische redenen voor statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid. Op deze webpagina lees je wat je als HR-specialist moet doen. 

Stappenplan

Als werkgever kun je de ziektetellers opvolgen en eventueel een beoordeling over medisch pensioen aanvragen:

 • Stap 1

  Je kunt dossiers opvolgen via het rapport ‘opvolging ziekteteller’. In dit rapport krijg je informatie over:

  • ambtenaren (op proef) via een vacature gepubliceerd na 1 juni 2024 die minstens 9 maanden arbeidsongeschikt zijn
  • ambtenaren (op proef) via een vacature gepubliceerd voor 1 juni 2024 waarvan de tellers van 666 werkdagen ziekte tijdens de volledige statutaire loopbaan zijn uitgeput
  • de status van dossiers bij de pensioencommissie
  • huidige afwezigheden
 • Stap 2

  Wacht niet tot de uitputting van het ziektecontingent van 666 werkdagen om actie te ondernemen. Ga vooraf na of re-integratie mogelijk is.

 • Stap 3

  Als het saldo van het ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je het personeelslid aanmelden bij Medex. Dit gebeurt niet automatisch, maar het DCPA zal contact met je opnemen. In de klantenfiche van je organisatie staan alle details over de afspraken met het Agentschap Overheidspersoneel.

  Als lijnmanager bezorg je via het Vlimpers-contactformulier een verslag over het functioneren en de pogingen tot re-integratie van het personeelslid aan Medex. Hierdoor kan de pensioencommissie zich een duidelijker beeld vormen van de medische (on)geschiktheid van het personeelslid.

  Hou het verslag beknopt en overzichtelijk, al dan niet met meer details in bijlage. Medex verwacht geen evaluatieverslag, maar elementen die nuttig kunnen zijn voor de artsen van de pensioencommissie, bijvoorbeeld:

  • Welke acties ondernam je als werkgever om het personeelslid opnieuw aan het werk te krijgen?
  • Welke pogingen ondernam het personeelslid?
  • Is het re-integratietraject mislukt? Hoe komt dit?
  • Indien van toepassing: de beslissing van de adviseurs re-integratie en mobiliteit dat herplaatsing niet mogelijk is.
 • Stap 4

  Zodra het ziektecontingent 666 uitgeput is en het DCPA over het verslag beschikt, stuurt zij het dossier door naar Medex. Het DCPA informeert het personeelslid over de doorverwijzing. Als werkgever kan je het personeelslid ook vooraf informeren over de doorverwijzing.

  Medex oordeelt of het personeelslid op medisch vlak al dan niet aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot het definitief vroegtijdig pensioen. Deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.

 • Stap 5

  Het DCPA informeert de leidinggevende en HR-businesspartner over de beslissing van de pensioencommissie. Het personeelslid ontvangt de beslissing van Medex zelf.