Voor wie?

Wat te doen...

 • Stap 1

  Je spreekt op voorhand met je leidinggevende af wanneer je weer opstart. Maak hierbij goede afspraken over je werkhervatting.

  Tip: ben je afwezig door ziekte of ongeval? En vind je het niet eenvoudig om terug aan de slag te gaan? Dan kun je ook de re-integratiemedewerker van je departement of agentschap aanspreken. Die helpt je om in de beste omstandigheden terug op te starten.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Je departement of agentschap zorgt voor het nodige werkmateriaal, bijvoorbeeld: computer, internetabonnement, ergonomische bureaustoel, …

  Tip: ga voor jezelf na welk werkmateriaal je nodig hebt om het werk te hervatten. Contacteer je leidinggevende als je hierover nog vragen of twijfels hebt.

 • Stap 3

  Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan wordt je abonnement (en eventueel parkeerabonnement bij de NMBS) bij een afwezigheid van 3 maanden automatisch stopgezet. Je moet het abonnement daarom vóór je werkhervatting opnieuw aanvragen.

  Lees meer:

 • Stap 4

  Je kunt naar aanleiding van je werkhervatting op medisch onderzoek gaan, ook wel ‘arbeidsgeneeskundig onderzoek’ genoemd. Er zijn verschillende soorten arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je kunt dit vrijblijvend aanvragen. Sommige onderzoeken zijn verplicht, bijvoorbeeld als je (weer) start in een risicofunctie na langdurige afwezigheid door arbeidsongeschiktheid of na moederschapsrust.

  Lees meer:

 • Stap 5

  Is het moeilijk om het werk voltijds te hervatten? Dan kun je een gepaste verlofvorm zoeken om minder te werken.

  Tips:

  • Houd rekening met de aanvraagtermijnen en vraag het verlof voor de start aan.
  • Verlofvormen die liepen voor je afwezigheid, kunnen intussen afgelopen zijn. Breng dit opnieuw in orde voordat je herstart als je er opnieuw gebruik van wilt maken.

  Lees meer:

 • Stap 6

  Heb je enkele weken nadat je het werk hebt hervat nood aan structurele tewerkstellingsondersteunende maatregelen omwille van je ziekte of handicap? Dan kun je samen met de dienst Diversiteitsbeleid zoeken naar oplossingen.

  Lees meer: