Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ik kom terug na afwezigheid Personeel

Ik kom terug na afwezigheid

Wat te doen als je het werk weer hervat na een langdurige afwezigheid? Als personeelslid van de Vlaamse overheid vind je op deze webpagina alle nuttige informatie voor een vlotte heropstart.

Voor wie?

Ben je langere tijd afwezig? De terugkeercoach van je entiteit zal uiterlijk 2 maanden na de start van je afwezigheid contact met je opnemen om samen met jou te bekijken of stappen naar werk al mogelijk zijn. Is dat niet het geval? Dan zal de terugkeercoach je regelmatig opnieuw contacteren om te horen hoe het met je gaat. Als je samen met de terugkeercoach inschat dat stappen naar werk mogelijk zijn en er geen specifieke noden zijn bij de werkhervatting, maar je afspraken met je leidinggevende. Zo kun je in de beste omstandigheden weer aan het werk gaan.

Heb je bij de werkhervatting bepaalde ondersteuning nodig? Dan neemt de terugkeercoach een coördinerende rol op en werkt die samen met jou en je leidinggevende een concreet re-integratieplan uit.

Wat te doen...

 • Stap 1

  Lees rustig alle informatie over re-integratie op deze webpagina door.

 • Stap 2

  Voel je je beter en denk je na verloop van tijd terug aan de slag te kunnen? Bespreek dat eerst met je arts. Je kunt ook terecht bij de arbeidsarts voor je het werk hervat, voor advies over nodige en tijdelijke aanpassingen aan je werk bij je herstart.

 • Stap 3
  • Wil je graag binnen een bepaalde periode terug aan de slag? Neem dan tijdig contact op zodat er voldoende tijd is om een re-integratieplan uit te werken:
   • 2 of 3 weken op voorhand: als je inschat dat je kunt terugkeren naar je functie, met hooguit een paar tijdelijke aanpassingen
   • 2 maanden op voorhand: als je denkt een andere job of werkcontext nodig te hebben
  • Bereid je gesprek voor door volgende vragen te beantwoorden:
   • Hoe ver ben ik hersteld? Welke tijd heb ik nog nodig?
   • Kan ik al voltijds werken of beter deeltijds?
   • Welke taken van mijn vroegere job kan ik nog opnemen en welke niet?
   • Zijn er omgevingselementen die een rol spelen?
   • Zijn er werkgerelateerde factoren die tot mijn afwezigheid hebben geleid en die nu anders aangepakt moeten worden?
   • Zijn er jobaanpassingen nodig? Is het aangewezen dat ik volledig van taakinhoud of werkcontext verander?
  • Vind je moeilijk een antwoord op deze vragen? De terugkeercoach helpt je om ze helder te krijgen. Is je situatie zeer complex? Dan vraag je het beste eerst advies aan de arbeidsarts. De terugkeercoach kan je hierbij ook adviseren en ondersteunen.

  Goed om te weten: je reiskosten worden terugbetaald als je naar het werk komt om je re-integratie voor te bereiden. Lees op de webpagina ‘Binnenlandse dienstreizen’ hoe je een terugbetaling van je reiskosten aanvraagt.

 • Stap 4
  • Zijn er geen specifieke noden of aandachtspunten bij je werkhervatting? Dan begeleidt je leidinggevende je bij de voorbereiding en herstart van je werk.
  • Zijn er wel specifieke noden of aandachtspunten bij je werkhervatting? De terugkeercoach neemt een coördinerende rol op en werkt in overleg met jou en je leidinggevende een re-integratieplan uit.
 • Stap 5

  Bespreek met je leidinggevende of terugkeercoach hoe je het werk kunt hernemen. Zoek samen naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt en maak daarover afspraken.

  • Mogelijke oplossingen:
   • (ergonomische) aanpassingen van je werkplek
   • (tijdelijke) aanpassing van de afspraken rond je werktijdregeling en hybride werken
   • ingeplande afstemmingsmomenten en opvolging na je terugkeer
   • (tijdelijk) aangepast takenpakket
   • andere functie of een ander team
   • deeltijdse prestaties wegens ziekte
   • andere verlofvorm
   • heroriëntering
   • tewerkstellingsondersteunende maatregelen: heb je enkele weken nadat je het werk hebt hervat nood aan structurele tewerkstellingsondersteunende maatregelen omwille van je ziekte of handicap? Dan kun je samen met de dienst Diversiteitsbeleid zoeken naar oplossingen.
  • Maak duidelijke afspraken
 • Stap 6

  Er zijn verschillende soorten arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je kunt dit vrijblijvend aanvragen. Sommige onderzoeken zijn verplicht, bijvoorbeeld als je (weer) start in ene risicofunctie na langdurige afwezigheid door ziekte of een (arbeids)ongeval of na moederschapsrust.

  Lees meer op de webpagina ‘Arbeidsgeneeskundig onderzoek’ over de verschillende types arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je vindt er bijkomende informatie en de procedures om elk onderzoek aan te vragen en in te plannen.

 • Stap 7

  Werd je abonnement van het openbaar vervoer automatisch stopgezet tijdens je afwezigheid? Vraag dan tijdig een nieuw abonnement aan.

  Lees meer op de webpagina ‘Woon-werkverkeer’.

 • Stap 8