Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams zorgkrediet voor personeel Vlaamse overheid Verloven en afwezigheden

Vlaams zorgkrediet voor personeel Vlaamse overheid

Wil je even minder werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid Vlaams zorgkrediet nemen. Dat laat je toe om het werk volledig, tot de helft of met 1/5de te onderbreken.

Voor wie?

Opgelet: hoewel Vlaams zorgkrediet voor de meeste personeelsleden een recht is, zijn er toch enkele uitzonderingen of beperkingen. Dit hangt af van je situatie (zie onder).

Duur

De duur van dit verlof hangt af van het werkregime dat je kiest:

 • voltijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 18 maanden
 • halftijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 36 maanden
 • onderbreking van je loopbaan met 1/5de: maximum 90 maanden

Je kunt dit verlof voor minstens 3 tot maximaal 12 maanden per keer aanvragen. Behalve voor het motief ‘verlenen van palliatieve zorgen’. Hiervoor kun je het verlof voor minstens 1 tot maximaal 3 maanden aanvragen. Enkel wanneer de duur (contingent) van je zorgkrediet bijna is uitgeput en je geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden kun je eenmalig een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

Je moet dit verlof opnemen in periodes van volledige maanden. Een begonnen, onvolledige maand telt als een volledige maand (bijvoorbeeld: van 7/1 tot 6/4 = 3 maanden, van 7/1 tot 9/4 = 4 maanden). Behalve als je kind 13 jaar wordt tijdens de aangevraagde periode. Dan hoef je het verlof niet in volledige maanden aan te vragen, maar wel minstens voor 3 maanden.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je departement of agentschap bepaalt de aanvangsdatum. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Opgelet: je kunt zorgkrediet voor ‘zorg voor een kind’ opnemen tot de dag voor de 13de verjaardag van het kind.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken. Bij verlenging blijven de minimale en maximale opnameperiodes gelden.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Uitzondering: als de persoon voor wie het verlof wordt opgenomen overlijdt, kun je het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stopzetten of nog maximaal 6 maanden verderzetten.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster).
  • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen:
  • Ben je contractueel? Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor je wettelijk pensioen:
   • 18 maanden bij voltijds zorgkrediet
   • 36 maanden bij halftijds zorgkrediet
   • 90 maanden bij 1/5de zorgkrediet
  • Ben je statutair? Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor je wettelijk pensioen:
   • 12 maanden bij voltijds of halftijds zorgkrediet
   • 60 maanden bij 1/5de zorgkrediet
  • Opgelet:
   • Loopbaanonderbreking algemeen stelsel’, voorloper van het Vlaams zorgkrediet, telt ook mee in de berekening van het aantal maximummaanden zorgkrediet voor je wettelijk pensioen.
   • Verloven waarvoor je geen salaris ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, tellen in beperkte mate - maximaal 20% van de effectief gepresteerde diensten - mee voor het wettelijk pensioen.
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen na opname Vlaams zorgkrediet:
  • Je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Neem je een voltijdse onderbreking op? Dan ontvang je geen salaris. Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator(opent in nieuw venster).
  • Bij Vlaams zorgkrediet voor het ‘verlenen van palliatieve zorgen’ krijg je een tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening van de vzw Sociale Dienst (bedragen in uitklapveld hieronder). De vzw Sociale Dienst betaalt je dit bedrag automatisch uit.
  • Bij Vlaams zorgkrediet voor het ‘verlenen van bijstand/zorg aan een zwaar ziek familielid’ kun je in geval van financiële nood ook een onderzoek voor een extra tegemoetkoming voor zorg aan zwaar ziek familielid vragen aan de vzw Sociale dienst (zie hoe aanvragen).
  • Aan dit verlof is een uitkering verbonden die wordt uitbetaald door het DWSE. Vraag die uitkering altijd aan. Doe je dit niet, dan wordt het verlof onmiddellijk stopgezet en kan dit worden omgezet naar non-activiteit tot je het werk hervat of een ander verlof opneemt. Lees meer op de webpagina van het DWSE over het bedrag van die uitkering.
  • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina’s over ‘vakantiegeld’ en ‘eindejaarstoelage’.
 • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Met sommige activiteiten kun je het Vlaams zorgkrediet niet cumuleren (zie onder).

Hoe aanvragen?

Vlaams zorgkrediet aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘zorgkrediet dlt 50%’ of ‘zorgkrediet dlt 80%’ of ‘zorgkrediet voltijds’ en vul alle velden in.

  Je aanvraag stroomt automatisch door naar je leidinggevende ter goedkeuring.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier aanvraag zorgkrediet(Word bestand opent in nieuw venster)per post naar het DCPA.

 • Stap 2

  Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van DWSE. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij DWSE. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de uitkering. Je voegt waar nodig attesten toe. Hulp nodig? Meer informatie vind je op de website van DWSE.

 • Stap 3

  Je ontvangt een e-mail van het DWSE met de beslissing over je uitkering. Ook het DCPA ontvangt die beslissing automatisch. Je hoeft niets te doen.

  Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor Vlaams zorgkrediet. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.

 • Stap 4

  Neem je Vlaams zorgkrediet voor het ‘verlenen van palliatieve zorgen’?
  Dan zal het DCPA een tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening voor je aanvragen bij de vzw Sociale Dienst. Je hoeft niets te doen.

  Neem je Vlaams zorgkrediet voor ‘bijstand/zorg aan een zwaar ziek familielid’?
  Dan kun je in geval van financiële nood contact opnemen met je maatschappelijk assistent van de vzw Sociale Dienst voor een extra tegemoetkoming ter compensatie van het loonverlies. Die zal dan aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek bekijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Vlaams zorgkrediet wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Het DCPA contacteert vervolgens het DWSE om naast je verlof ook je uitkering stop te zetten. Je hoeft zelf niets meer te doen.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde 'formulier opzeggen verlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.