Maatregelen van de federale regering naar aanleiding van de hoge energiefactuur

De federale regering heeft de volgende maatregelen genomen naar aanleiding van de hoge energiefactuur.

 • Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
 • Tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit en gas.
 • ‘Verwarmingspremie’ van 100 euro per aansluiting
 • ‘Stookoliecheque’ van 225 euro per adres.

Meer info: Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen

Procedure bij wanbetaling

Man wijst naar gasmeter.
© Joris Casaer

Onderstaande procedure geldt voor elektriciteits- en aardgascontracten op privénaam, die betrekking hebben op de woning waar u gedomicilieerd bent. Ze zorgt ervoor dat:

 • uw elektriciteit en gas voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk worden afgesloten
 • u nog verschillende kansen krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld met een afbetalingsplan of een via Prepaid.

Naast contracten op privé-naam bestaan er nog andere soorten energiecontracten.

1. Schulden bij uw energieleverancier

Voor elektriciteit en aardgas ontvangt u maandelijks een factuur. U heeft 15 dagen om deze te betalen. Na deze betalingstermijn stuurt uw leverancier u een betalingsherinnering. De kosten voor deze betalingsherinnering worden aangerekend, tenzij u beschermd afnemer ((opent in nieuw venster)) bent.

Na het ontvangen van een betalingsherinnering moet u zo snel mogelijk:

 • uw factuur betalen
 • of aan uw leverancier laten weten hoe u de schulden zult afbetalen. Dat kan door een afbetalingsplan af te spreken met de energieleverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

Als u dit niet binnen de 15 dagen doet, stuurt uw energieleverancier u een ingebrekestelling. Ook die wordt aangerekend, tenzij voor beschermde afnemers.

U heeft opnieuw de optie om uw factuur te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Opgelet! U ontvangt op dat moment ook al een nieuwe factuur voor de voorbije maand.

Uw leverancier mag uw leveringscontract opzeggen wanneer u:

 • Niet binnen de 15 dagen reageert op de ingebrekestelling.
 • Een afbetalingsplan afsprak, maar dit niet nakwam.

Wanneer uw contract opgezegd wordt, ontvangt u een opzegbrief. Hierin staat de opzegtermijn. Deze bedraagt wettelijk 45 dagen. Wat u tijdens deze periode verbruikt, moet u ook betalen.

Aan het einde van uw contract stuurt uw oude leverancier u een eindafrekening. Die moet u samen met de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen. Indien u dit niet doet, mag een leverancier de schuld doorsturen naar een incassobureau.

Tot een week voor het einde van de opzegtermijn kunt u een contract bij een nieuwe leverancier afsluiten. Via de V-test ((opent in nieuw venster)) kunt u op zoek gaan naar het voordeligste contract op de markt. Als u geen contract afsluit met een nieuwe leverancier, wordt de netbeheerder Fluvius automatisch uw leverancier.

2. Energielevering door de netbeheerder

De netbeheerder Fluvius levert elektriciteit en/of aardgas aan huishoudens die geen leverancier vinden op de commerciële energiemarkt. Opgelet! Het tarief voor beide soorten energie zal vaak duurder zijn dan uw huidige tarief.

Hieronder worden de verschillende procedures voor elektriciteit en aardgas uitgelegd:

3. Wat als u niet kunt opladen?

Bij Prepaid moet u op voorhand betalen voor uw verbruik. Als u dit niet doet, zakt uw krediet onder nul. Zowel voor aardgas als elektriciteit activeert op dat moment een noodkrediet van 75 euro. Opgelet: dit krediet is niet gratis. U betaalt dit terug met uw eerstvolgende opladingen.

Wanneer ook het noodkrediet op is, schakelt u over op een minimale levering voor energie. Er zijn verschillen tussen de procedure voor aardgas en die voor elektriciteit.

4. Afsluiten van elektriciteit en aardgas door uw netbeheerder

In volgende gevallen kan de netbeheerder u afsluiten van de energietoevoer:

 • als u het verbruik van de minimale levering elektriciteit aan 10 ampère niet betaalt.
 • als u geen budgetmeter hebt en uw rekeningen bij de netbeheerder niet betaalt.
 • als u geen afbetalingsplan met de netbeheerder wilt afsluiten of dit niet nakomt.
 • als u de normale toegang weigert tot de plaats waar de elektriciteits- of gasmeter staat opgesteld.
 • als u verhuist en geen contract met een nieuwe leverancier afsluit.

De netbeheerder moet hiervoor altijd toestemming vragen bij de Lokale Adviescommissie (LAC).
Tussen 1 december en 1 maart is er een verbod op afsluiting.

In uitzonderlijke gevallen kan de netbeheerder u afsluiten zonder toestemming van de LAC:

 • bij een onveilige situatie.
 • bij een leegstaande woning.
 • bij fraude door de klant.