Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werk zoeken als schoolverlater

Werk zoeken als schoolverlater

Als u afscheid hebt genomen van de schoolbanken, met of zonder diploma, schrijf u dan zo snel mogelijk in als werkzoekende.

Inschrijving als werkzoekende

Bent u pas afgestudeerd of komt u pas van school? Schrijf u snel mogelijk in als werkzoekende:

  • bij VDAB, als u in het Vlaams Gewest woont
  • bij Actiris, als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Beroepsinschakelingstijd

Zodra u ingeschreven bent als werkzoekende, begint uw beroepsinschakelingstijd (BIT) te lopen. Dat is de ‘wachttijd’ die u, als u pas afgestudeerd bent en nog geen werk hebt, moet doorlopen voordat u een uitkering kunt krijgen. De beroepsinschakelingstijd duurt ongeveer één jaar.

  • Bent u afgestudeerd in juni of juli? Schrijf u bij voorkeur in vóór 10 augustus, dan begint uw beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus.
  • Studeert u af in september of stopt u tijdens het schooljaar met uw studies? Dan begint uw beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf de dag van uw inschrijving als schoolverlater.

Zodra uw beroepsinschakelingstijd begint te lopen, moet u rekening houden met uw rechten en plichten als werkzoekende.

Bij VDAB krijgt u bijvoorbeeld jobsuggesties, kunt u gratis opleidingen volgen en komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde tewerkstellingspremies en financiële voordelen. Daartegenover staat dat u zelf actief op zoek moet gaan naar werk, dat u geen passende job, begeleiding of opleiding van VDAB mag weigeren en dat u de afspraken met de bemiddelaar moet nakomen.

Ziekteverzekering en kinderbijslag

Ziekteverzekering

Via uw ouders blijft u verzekerd bij het ziekenfonds tot u 25 jaar bent. Als u vóór uw 25ste werk vindt of een werkloosheidsuitkering ontvangt, bent u niet meer via uw ouders verzekerd. Dan moet u zich persoonlijk aansluiten bij een ziekenfonds.

Kinderbijslag

Bent u jonger dan 25, stopt u met studeren of studeert u af, en woont u in Vlaanderen? Dan hebt u nog 12 maanden recht op kinderbijslag (Groeipakket) op voorwaarde dat u:

  • niet meer dan 600 uren als student werkt met een studentenovereenkomst
  • en niet meer dan 80 uren per maand werkt met een gewone arbeidsovereenkomst.

Uw laatste keer als jobstudent

Als afgestudeerde schoolverlater mag u, onder bepaalde voorwaarden, in de zomermaanden na het beëindigen van uw studie nog één keer als jobstudent werken.

Inschakelingsuitkering

Als u na uw beroepsinschakelingstijd nog altijd werkzoekend bent, dan hebt u mogelijk recht op een inschakelingsuitkering. Het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie en van uw leeftijd.

Werk gevonden?

Als u werk gevonden hebt, schrijft VDAB u automatisch uit als werkzoekende. U hoeft daarvoor zelf niets te doen. Alleen als u in uw beroepsinschakelingstijd zit deeltijds werk vindt of een job in het buitenland krijgt, moet u zelf enkele dingen doen om in orde te zijn.