De werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-portefeuille werden verlengd voor 2023. Organisaties uit de publieke sector en organisaties die in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben van de maatregel van de werkbaarheidscheque (aanvragen ingediend voor het jaar 2023) kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 november 2023’.
De werkbaarheidscheque werd in 2019 gelanceerd.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie