Je vindt een ruime waaier aan uiteenlopende, boeiende IT-jobs bij heel wat organisaties van de Vlaamse overheid. Goed om weten: hier neem je je loopbaan zelf in handen: er zijn groei- en ontwikkelkansen en je hebt de kans om na verloop van tijd van functie te veranderen.

Wim Helsen, functioneel analist bij het Agentschap Overheidspersoneel

Wim Helsen is aan de slag als functioneel analist bij de afdeling HR-Technologie en Data van het Agentschap Overheidspersoneel na een carrière van 12 jaar in de privésector. Als felbegeerd en moeilijk te vinden IT-profiel had hij de werkgevers voor het uitkiezen.

“Mijn keuze voor een job bij de Vlaamse overheid werd ingegeven door de impact die je als individu kan hebben op de maatschappij. In de privésector voelde ik dat mijn werk sterk geremd werd door commerciële doelen. Ik maakte bewust de overstap naar de Vlaamse overheid omdat ik vond dat ik als IT’er beter het verschil kan maken in de publieke sector, waar de prioriteiten elders liggen. Als de drijfveer winst maken verdwijnt, komt de focus automatisch meer op mensen te liggen. Bovendien kan ik nu grondiger en uitgebreider te werk gaan omdat er meer ruimte is voor eigen initiatieven, wat mijn job boeiend en uitdagend maakt. Dagelijks draag ik actief bij aan de digitale transformatie van ons personeelssysteem, waardoor ik elke dag met veel voldoening naar huis ga."

Dorien Bauwens, Product owner Slimme Diensten bij Informatie Vlaanderen

“Onze organisatie ondersteunt andere entiteiten van de overheid bij de digitalisering van hun dienstverlening. Ik werk bij Kruispuntbank Vlaanderen. We realiseren een platform om gegevens te delen zodat data ter beschikking zijn van overheidsdiensten die ze nodig hebben. In mijn functie streef ik ernaar om de data nog gemakkelijker toegankelijk te maken.” Zo kan de overheid efficiënter werken en dat komt iedereen in Vlaanderen ten goede. Stel dat je een aanvraag doet voor een bepaalde dienstverlening, dan zijn er data die duidelijk maken of je daar al dan niet recht op hebt. Deze gegevens worden automatisch opgehaald en aan de criteria afgetoetst.

Werken bij de overheid betekent dat je maatschappelijk relevante projecten kunt realiseren. Je werkt mee aan een betere dienstverlening en dat geeft veel voldoening.

Dorien

Product owner Slimme Diensten bij Informatie Vlaanderen

Veel variatie

“Mijn rol is vergelijkbaar met die van een projectleider. Ik volg alles op. Het is cruciaal dat er een IT-systeem wordt gebouwd dat beantwoordt aan wat eindgebruikers nodig hebben. We houden hun vraag steeds voor ogen door te overleggen. Het komt er ook op aan deze systemen bekend te maken binnen de overheid. Ik ben de ‘lijm van het product’ zeg maar.” Dorien vindt de afwisseling heel fijn. Haar job is behoorlijk technisch. Ze is geen ontwikkelaar en schrijft geen codes, maar ze vindt het belangrijk om te weten hoe iets in elkaar zit en wat de moeilijkheden zijn. “Ik startte bij het Agentschap Overheidspersoneel in een HR-functie, maar zette de stap naar Informatie Vlaanderen. Technisch leerde ik veel bij, maar fijn is dat ik mijn eerdere ervaring goed kan gebruiken, zoals stakeholdermanagement en het vereenvoudigen van processen. Werken bij de overheid betekent dat je maatschappelijk relevante projecten kunt realiseren. Je werkt mee aan een betere dienstverlening en dat geeft veel voldoening.”

Elke Meurs, Applicatiebeheerder

“Ik werk bij het Agentschap Overheidspersoneel, specifiek voor een module die vormingen en opleidingen beheert. In januari 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een nieuw HR-systeem. Zo werd het systeem voor loonverwerking en gegevensbeheer van personeel vernieuwd, maar ook voor talent werden 4 nieuwe applicaties opgezet. Naast die van leren is er ook één voor rekrutering en selectie, prestatiemanagement en profielbeheer. Heel concreet ga ik, samen met andere applicatiebeheerders, na wat de noden zijn en hoe dat vorm moet krijgen. We testen functionaliteiten uit, volgen nieuwe releases op en verhelpen defecten binnen de applicatie. We zorgen er ook voor dat andere organisaties er naadloos van start kunnen gaan. De job is boeiend en veelzijdig, de werksfeer en de collega’s zijn een grote meerwaarde. Je vindt altijd een luisterend oor. Daarnaast zijn er verschillende voordelen, zoals veel vakantiedagen en een goede werk-privébalans.”

Frederik Gheys, Product manager ACM/IDM

“ACM/IDM staat in voor het Vlaams Gebruikers- en Toegangsbeheer. Het is een platform waarmee burgers, ambtenaren en bedrijven op een veilige manier toegang krijgen tot toepassingen van de Vlaamse overheid en lokale besturen. De verschillende overheden en ondernemingen kunnen hun medewerkers en hun toegangen eveneens centraal beheren in dat platform. We ontwikkelen en onderhouden dit platform met verschillende teams binnen de Vlaamse overheid. Als product manager zorg ik er samen met collega’s voor dat we de noden van onze gebruikers detecteren. We werken ook toekomstgericht door marktevoluties op te volgen en die te implementeren in ons product.” Frederik werkt al ruime tijd als IT’er bij de Vlaamse overheid. “Mijn contacten zeer uiteenlopend. Dat vind ik heel belangrijk: niet op een klein eilandje blijven, maar een brede blik ontwikkelen. Ook het gevoel dat we hier een meerwaarde bieden voor de samenleving, maakt mijn werk erg boeiend. Door centraal een platform uit te bouwen, realiseren onze klanten een grote kostenbesparing. Daardoor kunnen de middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking heeft elders beter besteed worden.”

Ook bij ons aan de slag in een IT-functie?