Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het salaris

Het salaris

Bij de Vlaamse overheid krijg je een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De salarissimulator geeft een indicatie van je salaris, aangepast aan je individuele situatie.

Hoe berekent de Vlaamse overheid jouw loon?

Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen:

  • niveau van de functie
  • graad
  • salarisschaal
  • anciënniteit.

Er zijn vier functieniveaus (A, B, C of D). Het niveau hangt af van het diploma.

FunctieniveauMinimaal vereist diploma
A

masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

B

bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

C

diploma secundair onderwijs

D

geen diploma nodig

Binnen een niveau zijn er graden. Dat zijn groepen gelijkaardige functies die eenzelfde salaris krijgen.

Maar naast niveau en graad, speelt ook anciënniteit een rol. Er zijn twee soorten: geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.

Geldelijke anciënniteit bouw je automatisch op tijdens je loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening kan je misschien zelfs ervaring bij een andere werkgever laten meetellen, onder bepaalde voorwaarden.

Schaalanciënniteit bouw je op als statutaire ambtenaar. Na een aantal jaren in dezelfde salarisschaal groei je automatisch door naar een volgende salarisschaal.

Voorgaande ervaring

Heb je al ervaring wanneer je aan de slag gaat bij de Vlaamse overheid? Dan kan je in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van je loon.

Heb je al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector?

Dan tellen je dienstjaren mee voor de berekening van je anciënniteit.

Kom je uit de privésector of werk je als zelfstandige?

Dan kunnen je gewerkte jaren meetellen als je nieuwe leidinggevende deze 'functierelevant' vindt.

Lees meer over de salarisberekening bij de Vlaamse overheid.

Andere voordelen en vergoedingen

Naast het loon krijg je van de Vlaamse overheid nog andere (financiële) voordelen en vergoedingen, zoals:

  • vakantiegeld en een eindejaarstoelage
  • maaltijdcheques
  • volledige terugbetaling van woon-werkverkeer
  • fietsvergoeding
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties.

Ten slotte heb je ook nog recht op ander voordelen, zoals een uitgebreid opleidings- en vormingsaanbod, psychosociale en juridische hulp of een gratis griepvaccinatie.