Hoe solliciteer je bij de Vlaamse overheid?

In deze korte video leggen we je dat graag even uit.

Inhoud is aan het laden

Hoe stel je je kandidaat?

In onze vacatureberichten vind je meer informatie over de functie en de context, wie we zoeken en ons aanbod. Bij elke vacature van de Vlaamse overheid hoort een selectiereglement. Daaruit haal je de gedetailleerde informatie over de vacature en het selectieproces. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Je vindt de sollicitatiewijze steeds terug in onze vacatureteksten. Solliciteren gebeurt doorgaans digitaal. Het is erg belangrijk dat je het (digitale) formulier goed, volledig en eerlijk invult. Bij de cv-screening en voorselectie zal de selectieverantwoordelijke zich hierop baseren voor zijn/haar beoordeling. Je antwoorden moeten zodanig geformuleerd zijn dat selectieverantwoordelijken er geen waaromvragen meer over kunnen stellen. Kan dit wel nog? Dan moet je je antwoord verder uitwerken.

Soms wordt er ook een cv met motivatiebrief gevraagd.

Cv-screening en voorselectie

Na afloop van de publicatieperiode screent de selectieverantwoordelijke alle ontvangen sollicitaties. Op basis van de formele deelnemingsvoorwaarde(n) die in het selectiereglement opgesomd werden, wordt gekeken welke kandidaten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

Gaat het om een grote procedure, dan kan het zijn dat er nog een voorselectie plaatsvindt met de kandidaten die na de cv-screening doorgaan. In het selectiereglement wordt van te voren bepaald hoe de voorselectie georganiseerd zal worden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de open vragen die gesteld werden in het sollicitatieformulier, door het opvragen van een motivatiebrief bij de sollicitatie, met verkennende gesprekken, computergestuurde oefeningen of een video-interview waarin je antwoorden geeft via je webcam (pc/gsm/tablet) op vragen die je ontvangt.

Selectieproeven

Na de cv-screening en eventuele voorselectie volgen selectieproeven waarbij zowel de kennis als de competenties van de kandidaat getest worden. Dat kan bijvoorbeeld met het oplossen van een case, een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst, een postbakoefening, een assessment, ... Elke procedure is anders en afgestemd op de specifieke functie.

In dienst

Word je geselecteerd voor de functie, dan zal de personeelsadministratie de indiensttreding verder regelen.

Feedback over je sollicitatie

Na elke selectieprocedure kan je als kandidaat steeds feedback vragen bij de betrokken selectieverantwoordelijke om zo een beter beeld te krijgen van jouw sterktes of verbeterpunten.

Solliciteren bij de Vlaamse overheid met een handicap of chronische ziekte

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte(opent in nieuw venster) tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Geef dit dan aan in het sollicitatieformulier of neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen