Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten over je sollicitatie?

Klachten over je sollicitatie?

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de kwaliteit van haar rekrutering- en selectieprocedures. Wie vragen of klachten heeft over selectieprocedures, kan daarom verschillende stappen ondernemen.

Vraag feedback aan de selectieverantwoordelijke

Na elke selectieprocedure kan je als kandidaat feedback vragen bij de betrokken selectieverantwoordelijke. Met deze feedback kunnen kandidaten een beter beeld krijgen van hun sterktes of verbeterpunten in het kader van toekomstige procedures.

Ben je het niet eens met die feedback, dan kan je ook een persoonlijk gesprek aanvragen over je resultaat met Jonas De Keersmaecker (jonas.dekeersmaecker@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)), directeur Selectiecentrum of met Lisa Naessens (lisa.naessens@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)), teamverantwoordelijke leiderschap voor de procedures van top-, midden- en lager kader.

Dien een klacht in

Je kan ook terecht bij de klachtencoördinator van de entiteit die je selectie behandelt: overzicht klachtencoördinatoren(opent in nieuw venster).

De klachtencoördinator behandelt je klacht met de grootste zorg. Je ontvangt steeds een ontvangstmelding en ten laatste binnen de 45 kalenderdagen ook een gemotiveerd antwoord.

Ben je niet tevreden met dat antwoord, dan kan je in tweede instantie met je klacht terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Lees meer over de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid.

Schorsing of nietigverklaring

Je kan ook via een beroepsprocedure een schorsing en/of nietigverklaring vragen bij de Raad van State(opent in nieuw venster) (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) als je niet akkoord bent met het resultaat van de procedure. Dat moet gebeuren binnen de 60 dagen, met een aangetekende brief.