Gedaan met laden. U bevindt zich op: Liesbeth Peeters, omgevingsrecht vanuit een ander standpunt

Liesbeth Peeters, omgevingsrecht vanuit een ander standpunt

Na een carrière van 18 jaar als advocate, kriebelde het om het omgevingsrecht eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Liesbeth Peeters waagde de sprong en ging aan de slag als jurist omgevingsrecht bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Wanneer je samen met anderen, vanuit verschillende invalshoeken een waardevol project op een constructieve manier kan vormgeven, daar haal ik veel voldoening uit.

Op het kruispunt van omgeving en mobiliteit

Binnen de juridische dienst is er een constante toestroom van adviesvragen. Deze gaan vaak over grote infrastructuurprojecten, waarbij allerlei vraagstukken opduiken rond omgevingsvergunningen, natuurbeschermingsrecht, bodemverontreiniging, grondverzet, bemaling, ruimtelijke planning, onteigeningen, …

“Daarnaast volgen we ook geschillen op. Dit zijn bijvoorbeeld dossiers waarin het Agentschap Wegen en Verkeer, dat we vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken juridisch bijstaan, zich verzet tegen onveilige uitritten van ondergrondse parkeergarages naar de gewestweg toe of tegen te laag hangende uitstekken boven het gewestdomein. Verkeersveiligheid is daarbij altijd onze eerste grote bekommernis.”

Tot slot zijn er ook de regelgevingsdossiers. “Momenteel ben ik betrokken bij het voorbereiden van nieuwe regelgeving die bedoeld is om, in het kader van de klimaatdoelstellingen, installaties voor hernieuwbare energie mogelijk te maken op en langs autosnelwegen.”

Klankbordwerking met je collega's

Liesbeth staat er zeker niet alleen voor. In een team van een twintigtal juristen, buigt ze zich met 3 andere collega’s over het thema omgeving. Ze gaan vaak bij elkaar te rade en zorgen ervoor dat hun advies in lijn ligt met eerder ingenomen standpunten. “Het is aangenaam en verrijkend om met meerdere mensen een probleem te ontleden. Ook bij het voorbereiden van nieuwe regelgeving is het onontbeerlijk om met mekaar van gedachten te kunnen wisselen.”

Het verdelen van het werk verloopt op een organische manier. “In het team kan je zelf aangeven waar je interesses liggen. Zo liggen, naast het thema omgeving, ook de juridische vraagstukken omtrent de gemeentewegen me nauw aan het hart. Dat er ook binnen het juristenteam vraag was naar extra expertise hieromtrent kwam voor mij perfect uit.”

Impact en zelfontwikkeling

Hoewel goed gewapend qua kennis van de materie, blijft het steeds wijzigende omgevingsrecht een constante uitdaging. Het leerproces, vooral ook op vlak van teamwork, is voor Liesbeth zeker een troef. “Om in één team met collega’s met een gelijkaardige achtergrond samen te werken op één dossier of van gedachten te wisselen is heel verfrissend. Ook al is er veel tijdsdruk, op de één of andere manier wordt er steeds de tijd genomen om te helpen waar nodig.”

Voor Liesbeth zitten de grootste troeven van de job in de maatschappelijke relevantie, de onderlinge samenwerking en de inhoudelijke uitdaging. Door de adviesverlening en het samen zoeken naar oplossingen, voelt Liesbeth welke impact ze heeft. “Wanneer je samen met anderen, vanuit verschillende invalshoeken een waardevol project op constructieve manier kan vormgeven, daar haal ik veel voldoening uit.”