Rond mij zie ik windmolens, industrie en gigantische containerschepen. Het is een bijzonder sfeervolle plek om te werken.

Ingenieurs getuigen over hun job bij de Vlaamse overheid

Begin juni 2016 werd de Kieldrechtsluis ingehuldigd. De sluis – die tot voor kort Deurganckdoksluis heette – is de grootste ter wereld en is broodnodig om de Haven van Antwerpen goed te ontsluiten. Ingenieur Sofie Nullens heeft de leiding over de bouw van de elf sluisgebouwen aan het project.

Sofie werkt rond alles wat met maritieme toegang te maken heeft. "Sluizen en sluisgebouwen ontwikkelen, bruggen renoveren… het is een job met een serieuze verantwoordelijkheid. Maar ik doe het graag, zeker omdat ik ook iets voor de maatschappij doe. De bouw van de Kieldrechtsluis bijvoorbeeld is echt een meerwaarde voor ons land. Dat maakt me fier. Toch niet niks om daar als 26-jarige mee verantwoordelijk voor te mogen zijn!"

Lees de uitgebreide getuigenis

Het is heel fijn om een project als het nieuwe kantoorgebouw te realiseren, zoiets vind je als ingenieur zelden op de privémarkt.

Ingenieur Tom Van Haver is Senior Projectleider bij de afdeling bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf. Dat realiseert momenteel een groot kantoorgebouw in de Brusselse Noordwijk. De huidige torens WTC 1 en WTC 2 aan de Simon Bolivarlaan worden volledig omgevormd. De Vlaamse overheid wil er vanaf 2023 intrekken.

Duurzaam en circulair

“We volgen het hele renovatieproces op tot en met de uitvoering. De twee WTC-torens worden tot op de kern van het betonskelet afgebroken. We bouwen er een nieuwe mantel rond en zullen de torens met elkaar verbinden", zegt Tom Van Haver. Duurzaamheid is voor de Vlaamse overheid heel belangrijk. Er gaat dan ook veel aandacht naar energiezuinige technieken. Het streefdoel is een E-peil E15, wat een uitstekende score is. In 2021 wordt een E-peil E30 verplicht. Hoe lager het E-peil, hoe beter de positieve ecologische impact. Er komt bijvoorbeeld een systeem voor de opslag van koude en warmte die uit de grond wordt gehaald, zonnepanelen op het dak en de zijgevels. “Ook de circulaire dimensie is cruciaal. We demonteren de oude gebouwen en recupereren heel wat materialen voor de heropbouw." Het nieuwe gebouw krijgt een mix van functies met ook appartementen, winkels, sportfaciliteiten en een hotel. Op die manier wil de Vlaamse overheid de Noordwijk ook ’s avonds en in het weekend leven inblazen.

Variatie

Tom Van Haver is enthousiast over de vele variatie in zijn job. Zo werkt hij ook aan verschillende projecten op het kasteeldomein in Gaasbeek. “De Vlaamse overheid biedt werkzekerheid. Het gaat om een moderne organisatie; zowel qua structuur en middelen, als qua toegepaste materialen en technieken in de bouwprojecten. In de bouwwereld wil de Vlaamse overheid een toonaangevende rol spelen en een voorbeeldfunctie vervullen. Het is heel fijn om een project als het nieuwe kantoorgebouw te realiseren, zoiets vind je als ingenieur zelden op de privémarkt. Er zijn daarnaast flexibele werkuren en er is de mogelijkheid om soms van thuis uit te werken."

Ik oefen mijn job met veel passie uit.

Isabelle D'hooghe is burgerlijk bouwkundig ingenieur bij het team Infrastructuur van de afdeling kust binnen het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "We werken mee aan twee belangrijke kerntaken. Dat is in de eerste plaats de kust en de bewoners beschermen tegen het geweld van de zee. Ook voeren we werken uit die recreatie op of bij het water bevorderen", zegt ze. Het gaat telkens om uitdagende en boeiende projecten. Ook fijn is dat alles past in een groter plaatje. "Zo is er telkens een maatschappelijk draagvlak nodig en dat betekent dat we goed overleggen. We hebben veel contacten binnen de overheid, maar ook met externen zoals medewerkers van studiebureaus en aannemers. Het is interessant om verschillende standpunten en visies samen te leggen."

Isabelle is opgetogen over haar job. Zo wou ze graag in de sector van waterbouwkunde werken. Ook de combinatie van studiewerk en het begeleiden van de uitvoeringsfase, vindt ze prima. "Ik oefen mijn job met veel passie uit en merk ook bij collega's de gedrevenheid. Zo kunnen we bergen verzetten."

Fijne collega's

Kaat De Cubber, bio-ingenieur bij het Departement Landbouw en Visserij: "Ik behandel aanvragen van landbouwers voor Europese subsidies. Het is een complexe materie en mijn opleiding als bio-ingenieur is zeker zinvol. Bovendien heb ik heel fijne collega's die sterk gemotiveerd zijn en indien nodig overuren maken om een project af te werken. Er is ook flexibiliteit om thuis te werken."

Elke dag is anders

Toon Defloor, burgerlijk ingenieur-architect bij de afdeling bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf: "Elke dag is anders en dat is leuk. Ik leid bouw- en renovatieprojecten in het patrimonium van de Vlaamse overheid, dit van de studiefase tot en met de uitvoering. Zo werken we momenteel aan het Bosmuseum in Hoeilaart en aan het gebouw van de jeugdinstelling in Everberg. We hebben een grote vrijheid en kunnen creatief zijn. De uitdaging bestaat erin om deadlines te halen en binnen het budget te blijven."

Met de fiets naar het werk

Stijn Sempels is ingenieur bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een agentschap dat werkt in de open ruimte. Er worden tal van inrichtingsprojecten uitgetekend, de haalbaarheid wordt nagegaan en de technische specificaties worden vastgelegd. “Ook stellen we aanbestedingsdossiers op en volgen we de uitvoering op. Het grootste project waar ik mee bezig ben is de ruilverkaveling Willebringen. We gaan na of de wegen moeten worden vernieuwd, we zorgen voor fiets- en wandeltrajecten, we leggen erosiebekkens aan die dienen voor een goede afwatering. Ruilverkaveling Willebringen ligt op de gemeenten Hoegaarden, Boutersem, Bierbeek en Tienen.” VLM draagt ook bij aan de inrichting van natuurgebieden, zoals ingrepen in bossen om de overlast van exoten te beperken, het aanleggen van nieuwe bosgebieden. “Fijn is dat de job heel wat variatie biedt. Je hebt een grote mate van vrijheid om je werk én vakanties te plannen. Het is heel prettig dat ik met de fiets naar het werk kan. Ik ben vrij veel te vinden bij de ruilverkaveling Willebringen en dat ligt dicht bij waar ik woon. Het fietsen is ontspannend en zo heb ik alvast mijn dosis sportactiviteit.”

Aan de slag als ingenieur bij de Vlaamse overheid?