Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken in de zorg bij de Vlaamse overheid

Werken in de zorg bij de Vlaamse overheid

Je vindt bij de Vlaamse overheid een waaier aan functies. Zo zijn er ook tal van mogelijkheden voor wie graag een zorgfunctie wil uitoefenen. Denk maar aan arts, opvoeder, maatschappelijk assistent, verpleegkundige, ... 

Vrouw zit achter laptop aan bureau met kinderspeelgoed
© Jokko

Ik kan impact hebben, ook al is het als kleine schakel, zo kunnen dingen verbeteren.

Rianne van der Wiel, dossierbeheerder bij Agentschap Zorg en Gezondheid.
“Kort gezegd zorg ik voor de analyse en de verwerking van dossiers en/of aanvragen i.v.m. erkenningen, vergunningen, maatregelen, e.d binnen de ouderenzorg. Wij doen de algemene analyses van de verschillende documenten en geven opmerkingen mee aan de sectorverantwoordelijke, vaak een beleidsmedewerker. Die beoordeelt het dossier dan en geeft ons de taak voor de verwerking van de dossiers. Wij moeten dan bijvoorbeeld een vergunning of erkenning aanmaken, een dienstbrief opstellen enzovoort. Dat zijn zowat de meest voorkomende zaken. Je kan me een beetje zien als de rechterhand van de sectorverantwoordelijke.”

“Ik ben een vijftal jaren actief geweest binnen de zorg als ergotherapeut. Die expertise helpt natuurlijk wel om bepaalde dossiers en verslagen te lezen en te analyseren. Ik bekijk het ook vanuit verschillende standpunten en dat is zeker een meerwaarde.”

Hoe ben je in de functie/ Bij de Vlaamse overheid terecht gekomen?

“De zorgsector was zwaar en intensief, maar ik wou het topic zelf niet verlaten. Daarnaast had ik ook een gevoel van onmacht in de zorg en ik vond dat er iets moest gebeuren. Het feit dat ik 5 maanden geleden bij de overheid aan de slag kon, betekende toch wel iets voor mij. Ik kan impact hebben op macroniveau in heel Limburg, ook al is het als kleine schakel, zodat dingen kunnen verbeteren. Ik wil graag werken aan een betere toekomst voor de ouderenzorg.”

Hoe was die overstap van jouw vorige job naar nu?

“De functie is nu meer met de focus op administratie en dat was toch wel wat ‘de stap durven zetten’. Het was wel wat eng in het begin. Zo kwam ik van dagelijks 15.000 stappen op een dag naar 7-8 uur per dag aan een bureau.”

Je moet je natuurlijk eerst nog verder inwerken in bepaalde zaken, maar je krijgt wel perspectief?

“Mijn collega’s geven mij de tijd en ruimte om me in te werken. Mocht ik toch sneller willen gaan, dan kan ik steeds vragen om mijn taken op te schalen en uit te breiden. Dat geeft een bepaald toekomstperspectief. Zoiets motiveert mij dan ook. Er wordt rekening gehouden met je interesses en je sterktes.”

Vul aan: De Vlaamse overheid is voor mij…
“ … vrij zijn en tegelijk ook werken aan je eigen ontplooiing. Die combinatie is heel belangrijk voor mij.”

De Vlaamse overheid is ambitieus.

Anneleen Craps, Bert Taelman en Hanne Verheust, beleidsmedewerkers team Eerstelijn bij Agentschap Zorg en Gezondheid. Anneleen & instemmend de collega’s: “Ons team houdt zich bezig met Eerstelijn, dit omvat alles waar iedereen met een zorgnood (patiënten) eerst mee in contact komt. Dat zijn huisartsen, verpleging, apothekers en eigenlijk alles wat te maken heeft met welzijn. Als beleidsmaker moeten wij dit alles op een goeie manier met elkaar afstemmen. Zo zorgen wij ervoor dat een huisarts in een kringwerking kan samenwerken. Wij zorgen hoofdzakelijk voor de organisatie van de Eerstelijnszorg.”

”Binnen ons team heeft ieder een deeldomein. We zorgen ervoor dat we elk deeldomein tot één groot geheel kunnen brengen zodat die op een goede manier kunnen samenwerken. We streven dus naar een geïntegreerde aanpak. Als beleidsmedewerker proberen we continue te denken van ‘Hoe overstijgen we de verschillende sectoren?’ ‘Hoe overstijgen we de verschillende hokjes en versnippering in regelgeving?’.”

“De laatste jaren en maanden wordt ons team ook nauw betrokken bij crisissen. We hebben ons bijvoorbeeld veel bezig gehouden met COVID omdat veel gebeurde via de eerstelijnszorg.”

Jullie hebben daarmee een grote impact gehad en hebben dat nog steeds, hoe voelt dat?
Anneleen en Bert met instemming van Hanne: Absoluut, die impact is echt groot.

Anneleen: Ik vind het zot, hoe we die eerstelijnszorg op zo’n korte termijn op de kaart hebben gezet. In het begin is dat natuurlijk nogal ‘wollig’, die organisatie. Al hervormen we ook echt actief. We proberen alles continue toekomstproof te maken en ervoor te zorgen dat die structuren mee worden aangepast.
Onze sector kent ons nu beter en we hebben daardoor ook een sterkere band gecreëerd. Jammer genoeg, is ons reguliere werk door die crisissen blijven liggen maar de sector had er natuurlijk wel begrip voor.

Doen jullie ook leuke dingen na het werk? Met het team?
Hanne: Met de afdelingen doen we soms wel iets en wordt er teamoverschrijdend gewerkt. Er worden dus wel initiatieven genomen zoals een KUBB toernooi! Deze zomer ben ik ook al wat gaan drinken met sommige collega’s en dat was wel fijn.

Anneleen: Het hangt ook sterk af van de dag waarop we gaan samenkomen. Afhankelijk daarvan gaan we ook meer informele momenten beleven. Hanne hier ging ook iets cultureel inboeken.

Bert: Ja, Hanne is onze chiroleider. (lacht)

Hanne: Scouts!!

Zijn er nog redenen waarom jullie in de toekomst nog voor de Vlaamse overheid zouden kiezen?

Anneleen: Sowieso het feit dat de Vlaamse overheid sterk ambitieus is. Ook het feit dat we heel nauw samenwerken met de sector is voor mij enorm belangrijk. We zitten ook niet in die ivoren toren zoals iedereen beweert. We passen het principe van “Practice what you preach” heel nauw toe: we werken actief samen met de sectoren. Vlaanderen probeert ook om over sectoren en beleidsdomeinen heen te werken en dat is wel een enorme meerwaarde.

Waar heb je meer impact dan bij de bron zelf ?

Margot Soenens, beleidsmedewerker financiering ouderenzorg.
“Ons reguliere takenpakket bestaat uit het berekenen van de subsidiëring van de ouderenzorg, zoals woonzorgcentra en centra voor dagverzorging. Wij analyseren de aanvragen, berekenen de subsidiëring en staan vervolgens ook in voor de communicatie en betaling. Bovendien zijn we ook een aanspreekpunt voor als er vragen zijn vanuit de centra.”

Dat is een enorm takenpakket. Jij bent ‘nieuw in het vak’. Hoe is het je tot nu toe al bevallen?

“Heel goed eigenlijk! Het is wel heel uitdagend en binnen mijn domein moet je vaak aan de slag met complexe materie. Maar ik kijk er positief naar en heb er zin in.”

En wat heb je hiervoor gedaan?

“Ik ben zes jaar verpleegkundige geweest, waarvan anderhalf jaar hoofdverpleegkundige. Ik spitste me toen voornamelijk op het management gedeelte. Bij mijn huidige job is die rol natuurlijk veranderd naar werken rond beleid.”

Van waar dan de ommezwaai naar een beleidsmatige functie?
“ Ik heb een master in Management en Beleid gehaald, dus sowieso zat het beleidsmatige er al wat in. Al wou ik eerst wat werkervaring ter plekke opdoen. Dan ben ik ook een tijdje aan de slag geweest binnen het management. Het werk in een ziekenhuis zoals op afdelingsniveau is super waardevol, want je helpt veel mensen beter worden. Al blijft het vrij kleinschalig en ik wou wel wat meer impact hebben. Dus ja, waar heb je meer impact dan bij de bron zelf en op macroniveau?”

Wij kijken naar de kracht van de patiënt, niet de beperking

Portret Tom OPZ

Tom Van Bael (40), verpleegkundige op de opname-eenheid Ouderen in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel: “Ik heb 17 jaar als HR-verantwoordelijke gewerkt, maar twee jaar geleden besloot ik mijn leven om te gooien. Ik ben toen verpleegkunde gaan studeren en sinds september ben ik aan de slag in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum. Daar werk ik in een gesloten leefeenheid met zestigplussers, die een psychische kwetsbaarheid hebben. Samen met onder andere een psychiater en maatschappelijk werker analyseer ik de omgeving van de patiënt, waarop we zorg op maat uitstippelen. Dat zijn zorgtaken die elke senior wel kan gebruiken, maar ook therapiesessies. Daarnaast creëren we een gezonde leefgemeenschap waar de patiënten zich thuis voelen. Met 22 verschillende patiënten ziet geen enkele dag er dus hetzelfde uit.”

Waarom doe je dit zo graag?

“Eindelijk kan ik mijn persoonlijke competenties volop inzetten! Heel belangrijk voor mij is dat we hier werken aan het herstel van de patiënt. We kijken naar de mogelijkheden, niet de beperkingen. Van opname tot ontslag ben ik verantwoordelijk voor een aantal patiënten. Als één van hen dan het ziekenhuis mag verlaten, geeft dat heel veel voldoening.”

Foto: (c) Hilde Daniels

Boeiend en gevarieerd werk

Anne Sorret, medewerker continuïteit bij Jeugdhulp (Opgroeien): “Het doel van ons agentschap is om oplossingen te zoeken voor jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie. Ik organiseer onder andere gesprekken met jongvolwassenen die geen sociaal of professioneel vangnet meer hebben. We zoeken mee uit hoe ze op eigen benen kunnen staan. Ik kom zowel met jongeren als met partners in de volwassenhulp zoals bijvoorbeeld VAPH of OCMW in contact, wat mijn werk zeer boeiend en gevarieerd maakt. Samen werken we aan een ondersteuningsplan voor de jongere, zodat die op eigen benen kan staan. Vaak kom ik in aanraking met uitdagende situaties, maar ik kan altijd rekenen op mijn collega’s voor advies. Bovendien krijg ik de vrijheid om mij bij te scholen waar nodig zodat ik mensen nog beter kan helpen.”

Dankzij mijn collega's leer ik nog alle dagen bij

Katrien Huybrechts, verpleegkundige bij de Kind en Gezin-Lijn (Opgroeien): “Ouders met specifieke vragen over voeding, vaccinatie, gezondheid, opvoeding, ouderschap, … kunnen bij ons terecht. Ik help hen telefonisch, via mail en ook via chat. We reageren niet alleen snel, maar nemen ook de tijd om te luisteren. Zo kunnen ouders het hart eens luchten of hun onzekerheden uiten, maar kunnen ze ook heel gericht informatie krijgen van ons. We zijn er graag voor hen. Ik voel me goed in mijn team. Het is gemakkelijk om bij elkaar advies te vragen. Dankzij mijn collega’s leer ik nog iedere dag bij.”

Onze verwezenlijkingen maken een groot verschil

De Vlaamse overheid is een diverse werkgever en biedt een waaier aan jobs aan. Ook in de zorgsector zijn boeiende jobs te vinden. Joris Vanormelingen en Katrien Panis werken als beleidsmedewerkers bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

“Het VAPH zet zich in voor de ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen”, zegt Joris. “Daarnaast voorziet het agentschap hulpmiddelen en toeleiding.”

Daar moet natuurlijk een beleid voor opgesteld worden. “Onze sector zit volop in verandering”, geeft Katrien aan. “We hebben bijvoorbeeld een nieuw systeem opgesteld om de ondersteuning van mensen met een handicap te subsidiëren. Om dat systeem zo goed mogelijk vorm te geven, moest ik samenzitten en onderhandelen met onder andere vertegenwoordigers van zorgaanbieders, personen met een handicap, vakbonden, ….. Ik ben dus vooral inhoudelijk bezig.”

Joris keek vervolgens naar de financiële aspecten. “Ik ben econoom van opleiding en hou me vooral bezig met de financiering en budgetten. Daarvoor werk ik samen met juristen, financiële experten of inhoudelijk experten (pedagogen), zoals Katrien.”

Veel voldoening

“Zowel Joris als ik komen in aanraking met heel uiteenlopende mensen die vaak andere belangen verdedigen”, zegt Katrien. “Een compromis vinden waar iedereen zich in kan vinden is soms een uitdaging, maar het is tegelijkertijd ook een verrijking. Het geeft me een enorme voldoening als we hierdoor een meerwaarde kunnen verwezenlijken in het leven van personen met een handicap. Ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen een groot verschil kunnen maken in de praktijk.” Ook Joris beseft dat zijn werk maatschappelijk relevant is. “We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk personen met een handicap een correct budget kunnen benutten, zodat het maatschappelijk bereik zo groot mogelijk is. We willen namelijk zoveel mogelijk mensen met een handicap ondersteunen met de middelen die we ter beschikking hebben.”

Ondanks dat de twee een functie uitvoeren als beleidsmedewerker, voelen Katrien en Joris zich toch erg betrokken met de zorgsector in de praktijk. “Ik werkte hiervoor als wetenschappelijk onderzoeker, maar dat was iets te academisch. Dankzij mijn job als beleidsmedewerker sta ik nu meer in het werkveld”, klinkt het bij Joris. “Ik ga ook nog regelmatig op bezoek bij zorgaanbieders en werk mee aan infosessies voor personen met een handicap”, zegt Katrien. “Ik doe daar heel wat inspiratie op om het beleid verder uit te werken. Je kan dus ook iets betekenen voor mensen zonder dat je hen persoonlijk kent.”

Iets betekenen voor een gezin

Lien Coremans werkt als verpleegkundige voor Kind en Gezin in Antwerpen. Lien koos heel bewust voor een job bij Kind en Gezin (Opgroeien): Consultaties, huisbezoeken, en dat telkens bij andere gezinnen. Elke werkdag bij Kind en Gezin is anders voor verpleegkundige Lien Coremans. “Die variatie zorgt er net voor dat iedere dag weer een uitdaging is.”

Lees haar uitgebreide getuigenis

Waarom kiezen voor een zorgfunctie bij de Vlaamse overheid?

  • Een waaier aan mogelijkheden: verpleegkundigen, artsen, opvoeders, preventieadviseurs, beleidsmedewerkers, …
  • Een gevarieerde en maatschappelijk relevante job
  • Goede arbeidsvoorwaarden
  • Opleidingskansen

Overtuigd?

Bekijk onze vacatures(opent in nieuw venster)