Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jobbonus voor grensarbeiders

Jobbonus voor grensarbeiders

Woont u in Vlaanderen, werkt u in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en keert u dagelijks of minimaal één keer per week terug naar uw hoofdverblijfplaats? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de jobbonus. U moet zelf een aanvraag voor de jobbonus voor grensarbeiders indienen via het digitale WSE-loket. 

Jobbonus 2024

Op dit moment kan u in het WSE-loket een jobbonus aanvragen gebaseerd op uw loon en prestaties in 2022 en/of 2021. Vanaf september vindt u de informatie over de jobbonus 2024 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2023) op deze pagina.

Voorwaarden, bedrag en berekening

U bent een grensarbeider als u in Vlaanderen woont, in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) werkt en dagelijks of minimaal één keer per week naar uw terugkeert.

De voorwaarden, het bedrag en de berekening van de jobbonus voor grensarbeiders zijn dezelfde als die voor de jobbonus loontrekkende werknemers of statutaire ambtenaren.

Werkt u voor meerdere werkgevers? Dan wordt uw jobbonus voor elke werkgever apart berekend. De som van die bedragen kan niet meer zijn dan 600 euro.

Werkt u voor zowel een Belgische als buitenlandse werkgever? Dan hebt u een gecombineerd statuut. In dat geval wordt uw jobbonus voor elke werkgever apart berekend. De som van die bedragen kan opnieuw niet meer dan 600 euro zijn. Als u al een jobbonus ontving, zal het verschil uitbetaald of teruggevorderd worden.

Hoe ontvangt u de jobbonus als grensarbeider?

De Vlaamse overheid kan geen beroep doen op de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) om te bepalen of u als grensarbeider in aanmerking komt voor de jobbonus. Daarom moet u de jobbonus zelf aanvragen via het digitale WSE-loket(opent in nieuw venster).

Om uw jobbonus te kunnen aanvragen in het WSE-loket, hebt u een aantal documenten nodig:

Voordat u aan de aanvraag begint, laat u eerst het attest buitenlandse tewerkstelling invullen en ondertekenen door uw werkgever(s). U hebt die gegevens nodig om de aanvraag te kunnen indienen.

U moet daarnaast ook uw loonbrieven van het jaar waarop de jobbonus wordt berekend, toevoegen als bijlage in de aanvraag. Voor de jobbonus van 2022 zijn dat loonbrieven uit 2022. Voeg alle loonbrieven toe die u hebt voor dat jaar, zodat uw jobbonus volledig berekend kan worden.

Hoe dient u een aanvraag in?

Als grensarbeider kunt u uw aanvraag voor een jobbonus indienen binnen drie jaar nadat het refertejaar is verstreken.

Bijvoorbeeld: een grensarbeider die een aanvraag doet voor het refertejaar 2022, heeft tot eind 2025 de tijd om de aanvraag in te dienen.

 • Stap 1

  U vindt dit attest in verschillende talen onder aan deze webpagina.

 • Stap 2

  U zult het attest als bijlage moeten toevoegen aan uw digitale aanvraag. Hebt u een papieren attest? Dan zult u dat attest moeten inscannen.

 • Stap 3

  Verzamel uw loonbrieven (per jaar, kwartaal of maand) van het jaar waarop de jobbonus wordt berekend. Voor de jobbonus van 2022 zijn dat loonbrieven uit 2022. U zult die als bijlage moeten toevoegen aan uw digitale aanvraag.

  Hebt u papieren loonbrieven? Dan zult u die moeten inscannen.

 • Stap 4

  Meld u aan met uw digitale sleutel op het WSE-loket(opent in nieuw venster).

  Start een nieuwe aanvraag.

 • Stap 5

  Klik onderaan op ‘jobbonus’ en vul de gevraagde gegevens in. U zult uw ingevulde attest buitenlandse tewerkstelling en loonbrieven nodig hebben om alle velden in te vullen.

 • Stap 6

  Dien de aanvraag in. Een dossierbehandelaar gaat aan de slag met uw aanvraag.

 • Stap 7

  Registreer uw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) om de jobbonus te kunnen ontvangen. Lees meer over de registratie van uw rekeningnummer.

Handleiding en instructievideo

Inhoud is aan het laden

Wanneer ontvangt u uw jobbonus?

Nadat u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging via mail. Een dossierbehandelaar gaat met uw aanvraag aan de slag. Dat kan even duren. Als er tijdens de behandeling van uw dossier vragen zijn of als uw dossier een nieuwe status krijgt, dan zal de dienst u daarover inlichten via e-mail en via het WSE-loket.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd (= ontvankelijk wordt verklaard), ontvangt u een brief. Dat kan op papier met de post of digitaal via uw eBox (als u die hebt ingeschakeld).

De dienst berekent uw jobbonus en informeert u over het bedrag en de berekening via een tweede brief. Als de Vlaamse overheid uw rekeningnummer kent, staat dat rekeningnummer vermeld in de brief. Daarom is het belangrijk dat u dat rekeningnummer vooraf registreert in Mijn Burgerprofiel. Als de dienst uw rekeningnummer niet kent, vindt u in de brief meer uitleg voor de registratie van het rekeningnummer. Na de registratie van het rekeningnummer ontvangt u een bevestigingsbrief.

De uitbetaling volgt binnen de maand na ontvangst van de brief met vermelding van het rekeningnummer.

Niet eens met het bedrag van de jobbonus?

Als u denkt dat het bedrag van de jobbonus verkeerd is, kunt u een bezwaar indienen.

Belangrijk: Hebt u geen jobbonus ontvangen of gaat u niet akkoord met de berekening, en denkt u eraan om een bezwaar in te dienen? Houd er dan rekening mee dat de loongrenzen en de voorwaarden van de jobbonus elk jaar wijzigen. Voor u bezwaar indient, gaat u best na welke loongrenzen en voorwaarden van toepassing waren voor de jobbonus van dat specifieke jaar. De jobbonus wordt telkens uitbetaald één jaar na het refertejaar.

Refertejaar waarop jobbonus is berekendLoon en prestaties (voltijdse tewerkstelling) in refertejaar
2021Minder dan € 2.500 bruto per maand
2022Minder dan € 2.700 bruto per maand in de periode januari-juni 2022, of minder dan € 2.900 bruto per maand in de periode juli-december 2022.

Hulp nodig?

Hebt u vragen over de jobbonus voor grensarbeiders? Dan kunt u binnen België bellen naar het gratis informatienummer 0800-61106 (op weekdagen tussen 9 en 19 uur). Buiten België kunt u terecht bij het betalende informatienummer +32 2 553 17 00.