Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens over een natuurlijk, levend persoon die ervoor zorgen dat een persoon geïdentificeerd is, of geïdentificeerd kan worden.
Het gaat bijvoorbeeld om uw naam en voornaam of uw rijksregisternummer, maar ook om gegevens van waar u woont.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vlaamse overheid voor de jobbonus?

In het overzicht gegevensverwerking(Excel bestand) wordt aangegeven welke persoonsgegevens de Vlaamse overheid verwerkt voor de jobbonus.

Het gaat daarbij om:

  • persoonsgegevens die de diensten ontvangt van andere organisaties;
  • gegevens die de diensten van de burger zelf ontvangt;
  • de gegevens die de diensten zelf aanmaken.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens.