Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contact en verantwoordelijke voor gegevensverwerking in het kader van de jobbonus Privacy en gegevensverwerking in het kader van de jobbonus

Contact en verantwoordelijke voor gegevensverwerking in het kader van de jobbonus

U kunt onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt specifieke formulieren op de pagina Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

 1. Departement Werk en Sociale Economie
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 20
  1030 Brussel
 2. Vlaamse Belastingdienst
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst
 3. Digitaal Vlaanderen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 30)
  1000 Brussel

Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) controleert de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris is het eerste aanspreekpunt voor de burger en de Vlaamse Toezichtcommissie.

Data Protection Office

DPO_VLABEL@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Klachtenprocedure

Als u het niet eens bent met de manier waarop de Vlaamse overheid uw gegevens verwerkt en zo mogelijk een inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.