Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de jobbonus Privacy en gegevensverwerking in het kader van de jobbonus

Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de jobbonus

De privacy-regelgeving geeft de burger verschillende rechten in verband met zijn persoonsgegevens. Zo heeft elke burger bijvoorbeeld het recht om te weten welke persoonsgegevens door de Vlaamse Overheid verwerkt worden, kan hij die inkijken of laten verbeteren als ze niet correct zijn.