Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welke opleidingen geven recht op Vlaams opleidingsverlof?

Welke opleidingen geven recht op Vlaams opleidingsverlof?

Via Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers een opleiding volgen en daarvoor met behoud van loon afwezig blijven van het werk. Een van de voorwaarden is dat het moet gaan om een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

  Opleidingen die zijn opgenomen in de opleidingsdatabank

  Een opleiding geeft recht op opleidingsverlof als ze bij de start van de opleiding (de startdatum op het inschrijvingsattest of, bij laattijdige inschrijving, de ‘inschrijvingsdatum’ op het inschrijvingsattest) geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives(opent in nieuw venster).

  In de opleidingsdatabank vindt u ook het registratienummer van de opleiding: het ODB-nummer. Vindt u de opleiding niet? Doe navraag bij uw opleidingsverstrekker: die weet of uw opleiding opgenomen is in de opleidingsdatabank.

  Beperkende voorwaarde

  Heeft uw opleiding de vermelding ‘Vlaams opleidingsverlof: beperkende voorwaarde opleidingsniveau’? Kijk dan goed na of u voldoet aan die beperkende voorwaarden op het vlak van opleidingsniveau. Sommige opleidingen, ook al zijn ze opgenomen in de opleidingsdatabank, geven alleen recht op opleidingsverlof als ze leiden tot uw eerste diploma van dat niveau.

  Als uw opleiding geen scholingsvoorwaarde heeft bij de start, kunt u die ook nog afmaken met opleidingsverlof, zelfs als er tijdens het volgen van die opleiding toch nog een ‘beperkende voorwaarde opleidingsniveau’ zou worden toegevoegd.

  Loopbaangerichte opleidingen

  Volgde u loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum(opent in nieuw venster)? En werd u in het kader van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP)(opent in nieuw venster) een specifieke opleiding aangeraden? Dan geeft die opleiding mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof, ook al is ze niet geregistreerd in de opleidingsdatabank. De opleidingsverstrekker moet in elk geval wel een kwaliteitsregistratie hebben.

  Om opleidingsverlof aan te vragen voor een loopbaangerichte opleiding, volgt u de aanvraagprocedure voor loopbaangerichte opleidingen (altijd aan te vragen met ODB-P00001). De dienst Vlaams opleidingsverlof onderzoekt dan of de opleiding in aanmerking komt als loopbaangerichte opleiding(opent in nieuw venster).

  Examens bij de examencommissie

  Examens bij Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs geven recht op Vlaams opleidingsverlof. Per examen hebt u recht op 8 uur opleidingsverlof. Volg de aanvraagprocedure voor examens bij de Examencommissie (steeds aan te vragen met ODB-1001623).

  Traject ervaringsbewijzen EVC

  Trajecten die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen(opent in nieuw venster), geven recht op opleidingsverlof. Al die trajecten hebben elk een eigen ODB-nummer. Alle EVC-trajecten hebben in de opleidingsdatabank ‘EVC’ in de titel.

  Volg de aanvraagprocedure voor EVC-trajecten.

  Veelgestelde vragen