Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie doet wat (in het kort)

Wie doet wat (in het kort)

Een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) verloopt in verschillende fases en vereist een wisselwerking tussen vier partijen: de werknemer, de opleidingsverstrekker, de werkgever en de Vlaamse overheid. Een beknopt overzicht van wie wat in orde moet brengen.

Vlaams opleidingsverlof aanvragen in tien stappen

 • Stap 1

  Werknemer

  De werknemer gaat na of hij voldoet aan de voorwaarden voor het opleidingsverlof. Hij kijkt in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives(opent in nieuw venster)’ na of de opleiding die hij wil volgen recht geeft op opleidingsverlof en of er voor de opleiding een extra voorwaarde is voor het huidige opleidingsniveau van de werknemer.

 • Stap 2

  Werknemer

  De werknemer meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.

 • Stap 3

  Opleidingsverstrekker

  De opleidingsverstrekker bezorgt het ‘attest van inschrijving’ binnen de 8 dagen na inschrijving aan de cursist. Op dat attest (eventueel met bijlagen) staan minstens de gegevens vermeld die werden vastgelegd bij ministerieel besluit van 8 juli 2019.

 • Stap 4

  Werknemer

  De werknemer vraagt het opleidingsverlof zo snel mogelijk aan bij zijn werkgever door het inschrijvingsattest (met ODB-nummer van de opleiding) van de school te bezorgen, met als richtlijn:

  • ten laatste op 31 oktober voor een schooljaargebonden opleiding
  • binnen 15 dagen na inschrijving voor alle andere opleidingen.

  Bij verandering van werkgever moet het inschrijvingsattest binnen de 15 dagen na de start bij de nieuwe werkgever afgegeven worden aan de nieuwe werkgever.

  Weigering

  De werkgever mag het opleidingsverlof alleen weigeren:

  • als de werknemer het VOV meer dan 2,5 maanden na de start van de opleiding (of indiensttreding) aanvroeg
  • als de werknemer het VOV aanvroeg ná 31 oktober en de onderneming met een collectieve planning werkt.
 • Stap 5

  Werknemer en werkgever

  Werknemer en werkgever berekenen samen het aantal uren en plannen samen het opleidingsverlof in. Ze houden rekening met de collectieve planning. Met de simulator Vlaams opleidingsverlof kunnen de onderstaande elementen nagegaan worden.

  • Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
  • Hoeveel uren kan de werknemer maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?
 • Stap 6

  Werkgever

  De werkgever dient de terugbetalingsaanvraag voor het opleidingsverlof in bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.

  Als de werknemer in de loop van de opleiding meer of minder uren/studiepunten opneemt dan oorspronkelijk voorzien was, kan dat niet meer aangepast worden in de aanvraag. Er moet geen nieuwe aanvraag ingediend worden: het aantal uren dat de werknemer aanwezig was in de les of het aantal studiepunten dat hij heeft afgelegd, geeft recht op VOV. De werknemer moet u een document van de school bezorgen waarop staat dat hij meer/minder uren/studiepunten opneemt.

 • Stap 7

  Werknemer

  De werknemer moet zijn verplichtingen nakomen (zoals het nauwgezet volgen van de opleiding), zodat hij gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof.

  De werknemer die gewettigd afwezig(PDF bestand opent in nieuw venster) is, moet zelf (een kopie van) het afwezigheidsattest bijhouden gedurende drie jaar. Mogelijk vraagt het departement WSE dat op als er meer VOV-uren zijn opgenomen dan waarop de werknemer recht had.

 • Stap 8

  Werkgever

  De werkgever of het sociaal secretariaat registreert per kwartaal het aantal VOV-uren in de multifunctionele aangifte (DmfA) bij de code 5 én de bijhorende inlichtingenzone.

 • Stap 9

  Opleidingsverstrekker

  De opleidingsverstrekker doet de nodige administratie.

  • Hij laadt de digitale attesten van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorziene alternatief (bv. DHO2 voor hoger onderwijs). Ook vroegtijdige stopzetting moet via die weg worden doorgegeven.
  • Hij houdt een aanwezigheidslijst bij voor opleidingen met verplichte aanwezigheid.
  • Hij levert een certificaat af aan de cursisten.
 • Stap 10

  Vlaamse overheid

  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier. Elk kwartaal wordt het maximumrecht van de werknemer vergeleken met de input van de werkgever (aantal opgenomen uren die in DmfA werden ingegeven) en de input van de opleidingsverstrekker (aantal aanwezige uren / deelname aan de eindbeoordeling). Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

  Lees meer over de betalingen.