Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 14 projecten goedgekeurd om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs. De promotoren krijgen 18 maanden tijd om hun projecten uit te voeren en te evalueren en om beleidsaanbevelingen te bezorgen aan de Vlaamse overheid.

Dit lerend netwerk van het Departement Onderwijs en Vorming en het Departement Werk en Sociale Economie is 1 van die 14 projecten, met als doelen:

  • de kennisdeling tussen alle betrokken actoren bevorderen met het oog op de disseminatie en verwezenlijking van de projectdoelstellingen
  • aanbevelingen formuleren naar het beleid, de onderwijsinstellingen en het werkveld.