Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerend netwerk - Duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs

Lerend netwerk - Duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs

Duaal leren is sinds september 2019 uitgerold in het volledige secundair onderwijs. Het lerend netwerk wil de mogelijkheden van duaal leren verkennen in het hoger en volwassenenonderwijs. Studenten en cursisten kunnen een sterkere uitgangspositie op de arbeidsmarkt verkrijgen, doordat ze competenties bij een onderwijsinstelling en in een onderneming verwerven.
 

 

In maart 2019 keurde het Europees Sociaal Fonds (ESF) 13 projecten goed om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs. De promotoren kregen 18 maanden tijd om hun projecten uit te voeren en te evalueren en om beleidsaanbevelingen te bezorgen aan de Vlaamse overheid. 9 hogescholen, 1 universiteit en 6 CVO gingen aan de slag. Hun resultaat kan u hier(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen. U leest per project:

  • met welke opleidingen zij in de proeftuinen experimenteerden
  • welke eindproducten (draaiboeken, aanbevelingen, tools…) zij opleverden.

Daarnaast keurde het ESF ook het gezamenlijk project van het Departement Onderwijs en Vorming en het Departement Werk en Sociale Economie goed, namelijk het ‘Lerend netwerk duaal leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs’, met als doelen:

  • de kennisdeling tussen alle betrokken actoren bevorderen met het oog op de disseminatie en verwezenlijking van de projectdoelstellingen
  • aanbevelingen formuleren naar het beleid, de onderwijsinstellingen en het werkveld.