Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stoppen met betaald werken

Stoppen met betaald werken

Sommige mensen verlaten de arbeidsmarkt om zich, tijdelijk of voorgoed, toe te leggen op de opvoeding van de kinderen, het huishouden, liefdadigheidswerk of iets anders. Het gaat om bezigheden waarbij ze niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Of ze dat nu uit vrije wil of gedwongen door omstandigheden doen, die stap maakt hen financieel kwetsbaar. Want wie stopt met werken, wordt niet betaald, bouwt geen eigen sociale rechten op en wordt door geen enkel wettelijk statuut beschermd. Ze dreigen daarom snel afhankelijk te worden van hun partner. En dat kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij echtscheiding, overlijden of andere tegenslagen.

  • Als u werkt en beslist definitief of voor een heel lange periode niet meer te werken en bijvoorbeeld voltijds huisman of huisvrouw te worden, dan neemt u ontslag. Daardoor krijgt u geen uitkeringen en valt u voor de sociale zekerheid helemaal ten laste van uw werkende partner.
  • Als u een werkloosheidsuitkering krijgt en beslist definitief of voor een heel lange periode voltijds huisman of huisvrouw te worden, dan moet u afstand doen van uw uitkeringen door uw beslissing mee te delen aan de RVA.

Neem voor eventuele vragen over de opbouw en het behoud van uw sociale rechten (sociale zekerheid, kinderbijslag, pensioen, ...) contact op met de verschillende instellingen van de sociale zekerheid.

Hou er rekening mee dat u, als u de arbeidsmarkt niet definitief wilt verlaten, andere mogelijkheden hebt om tijdelijk uw loopbaan te onderbreken:

  • Als u werkt, hebt u mogelijk recht op tijdskrediet of, als u in de Vlaamse openbare sector werkt, Vlaams zorgkrediet.
  • Als u werkt, kunt u misschien met uw werkgever afspreken dat u een tijdje onbetaald verlof neemt.
  • Als u werkloos bent, kunt u, afhankelijk van de omstandigheden, om familiale of sociale redenen vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen. U kunt ook afstand doen van werkloosheidsuitkeringen voor een periode van drie jaar. Neem voor meer inlichtingen contact op met uw plaatselijke RVA-kantoor(opent in nieuw venster).