Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Beroepsziekte

Bij een beroepsziekte is de ziekte veroorzaakt door het werk. Een beroepsziekte ontstaat dus door de omstandigheden waaraan u blootgesteld wordt tijdens uw beroepsactiviteit. U wordt bijvoorbeeld ziek op het werk omdat u herhaaldelijk blootgesteld wordt aan lawaai of toxische dampen.

Hoe u een beroepsziektevergoeding moet aanvragen(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Fedris zorgt voor de schadeloosstelling van werknemers met een beroepsziekte. Fedris beheert ook het Asbestfonds.

Meer informatie over beroepsziekten(opent in nieuw venster) vindt u op de website socialezekerheid.be.

Arbeidsongeval

U hebt een arbeidsongeval als:

  • u een ongeval hebt op de werkplek.
  • u een ongeval hebt op weg naar of van het werk.

Elke loontrekkende is verzekerd tegen arbeidsongevallen. U moet elk arbeidsongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden, zo snel mogelijk aan uw werkgever melden, zelfs al veroorzaakt het geen werkonderbreking. Uw werkgever is verplicht dat binnen acht dagen aan zijn verzekeraar te melden. Als u denkt dat uw werkgever niet verzekerd is tegen arbeidsongevallen of als hij weigert of nalaat het ongeval aan te geven, neem dan zo snel mogelijk contact op met Fedris. Hoe u zelf een arbeidsongeval moet aangeven(opent in nieuw venster), vindt u op de website van Fedris.

Als u in de openbare sector werkt, is uw werkgever verantwoordelijk voor het volledige administratieve aspect van uw arbeidsongeval. Hij erkent al dan niet het arbeidsongeval en vergoedt u. In geval van betwistingen of praktische problemen, kunt u een beroep doen op Fedris.

Meer informatie over arbeidsongevallen(opent in nieuw venster) vindt u op de website socialezekerheid.be