Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grondwettelijk Hof breidt indexatiebeperking uit tot studentenhuurcontracten Nieuwsberichten van Wonen in Vlaanderen

Grondwettelijk Hof breidt indexatiebeperking uit tot studentenhuurcontracten

Nieuwsbericht
17 april 2024

Het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 over een maatregel die de Vlaamse Regering nam tijdens de energiecrisis om de huurprijzen betaalbaar te houden. Het Hof vindt dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten moest gelden.

Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

Context: maatregel huurprijzen tijdens energiecrisis

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van energieverslindende woningen tijdens de energiecrisis voor één jaar. Tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 mocht een indexatie van de huurprijs van zo een woning niet. Nadien, vanaf 1 oktober 2023, mocht de indexatie opnieuw, maar met een correctiefactor. Die correctiefactor vermeed dat de gemiste indexatie werd ingehaald. Lees meer op de webpagina over deze maatregel en de correctiefactor.

Arrest Grondwettelijk Hof: uitbreiding naar studentenhuurcontracten

Het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten had moeten gelden.

Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

Voor welke studentenhuurcontracten geldt dit?

Deze beslissing van het Grondwettelijk Hof geldt niet voor alle studentenkoten of -kamers. Het hangt af van de periode waarin u huurde (uw studentenhuurcontract) en de energiezuinigheid van uw kot of kamer (het EPC-label).

Deze beslissing geldt als u:

  • Uw studentenhuurcontract was in werking getreden voor 1 oktober 2022 en uw verhuurder paste een indexatie toe
  • Uw studentenkot of -kamer had in die periode een EPC-label D, E of F of had geen EPC-attest.

Meer informatie?

Valt/Viel uw studentenhuurcontract onder deze voorwaarden? Lees dan meer informatie en wat u kunt doen op de aparte webpagina.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij 1700, de gratis infolijn van de Vlaamse overheid.