Gedaan met laden. U bevindt zich op: Missie/Visie Over Wonen in Vlaanderen

Missie/Visie

Welkom in Wonen in Vlaanderen, een thuis voor iedereen

Missie

Het agentschap wil samen met zijn partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen.

Visie

Om dit te realiseren vervullen we vier rollen. We zijn:

 • Een leverancier van kwaliteit. Burgers en woonpartners kunnen elke dag op ons rekenen voor financiering, premies en subsidies, projectondersteuning, adviezen en begeleiding, met handhaving als sluitstuk.
 • Een expertisecentrum dat beleid en uitvoering ondersteunt, en kennis rond wonen uitbouwt en verspreidt, met een focus op de kernopdrachten uit de Vlaamse Codex Wonen.
 • Een platform waar we expertise uitwisselen met onze woonpartners en hen met elkaar in verbinding brengen rond deze kernopdrachten.
 • Een motor voor innovatie en professionalisering in de sector. Dit doen we door impulsen en inspiratie te geven aan het beleid en aan de woningmarkt waar we kansen zien.

We zijn er voor u

Voor de burger

 • verstrekken we de huurpremie en -subsidie om private huurders te ondersteunen
 • verstrekken we premies zoals MijnVerbouwPremie en de aanpassingspremie om een woning kwaliteitsvol en duurzaam te renoveren of aan te passen
 • bieden we handige (woon)toepassingen aan zoals de woningkwaliteitswijzer, huurschatter, premiezoeker, zoekmotor voor contactgegevens woonmaatschappijen, …
 • werken we aan en sensibiliseren we rond regelgeving over wonen zoals over woningkwaliteit, private huurwetgeving, …

Voor de woonmaatschappijen

 • ondersteunen we administratief, technisch en financieel bij het bouwen en renoveren van sociale woningen
 • leggen we infrastructuur aan bij sociale woonprojecten van woonmaatschappijen
 • ondersteunen we bij en zien we toe op de algemene werking van de woonmaatschappijen
 • zetten we in op verdere professionalisering via onderlinge kennisdeling en opleidingen

Voor lokale besturen

 • ondersteunen en begeleiden we de gemeenten om (via intergemeentelijke samenwerking) het lokale woonbeleid uit te bouwen
 • informeren we over en ondersteunen we bij de implementatie van nieuwe wetgeving wonen
 • werken we samen aan de ontwikkeling van een volwaardige en doordachte handhavingspiramide voor de woningkwaliteitsnormen. Dit gaat van het stimuleren van vrijwillige naleving van de minimumnormen en streefdoelen, tot het preventief toezicht, de administratieve procedure en uiteindelijk de strafrechtelijke procedure.

Lees meer over onze taken en bij welke afdelingen u hiervoor concreet terechtkan.