Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht machtigingen Wonen-Vlaanderen Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen

Overzicht machtigingen Wonen-Vlaanderen

NaamDatumReferentieTypeBeslissingsorgaan
Protocol met agentschap inburgering en integratie ter controle van de taalkennisverplichting (Wonen in Vlaanderen)(PDF bestand opent in nieuw venster)23/12/2022 Beraadslaging
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS) en Wonen-Vlaanderen in het kader van de erkenning van woningcontroleurs. Doorgifte LED naar VLOK(PDF bestand opent in nieuw venster)8/12/2022 Protocol
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens
tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en het sociaal verhuurkantoor
Land van Loon vzw
in het kader van
de bestrijding van domiciliefraude (PDF bestand opent in nieuw venster)
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens
tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij
Woonpunt Mechelen BV
in het kader van
de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens
tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en het sociaal verhuurkantoor
SVK WoonregT vzw
in het kader van
de bestrijding van domiciliefraude (PDF bestand opent in nieuw venster)
Beraadslaging NR. 22/248 van 6 december 2022 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de Vlaamse Woonmaatschappijen m.o.o. het controleren van de inschrijvingsverplichting van sociale huurders(PDF bestand opent in nieuw venster)6/12/2022
Beraadslaging NR. 22/292 van 6 december 2022 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Agentschap Wonen in Vlaanderen en de Vlaamse Woonmaatschappijen m.o.o. het controleren van de verplichting van sociale huurders tot inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)(PDF bestand opent in nieuw venster)6/12/2022

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Diest-Uitbreiding CVBA in het kader van de bestrijding van domiciliefraude (PDF bestand opent in nieuw venster)

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke maatschappij voor Woningbouw CVBA in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij De Mandel in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)30/11/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)10/11/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)7/11/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen C.V.B.A. in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)24/10/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij SHM Ninove Welzijn CVBA in het kader van de bestrijding van domiciliefraude (PDF bestand opent in nieuw venster)

SHM-H2O-118

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeentebestuur Zuienkerke over premies(PDF bestand opent in nieuw venster)19/10/2022
Protocol van 14 oktober 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)14/10/2022
Protocol van 11 oktober 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)11/10/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de SVK Sociaal Verhuurkantoor regio Tielt in het kader van de bestrijding van domiciliefraud(PDF bestand opent in nieuw venster)e SVK-H20-101ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de SVK vzw Sovekans SVK in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)4/10/2022SVK-H2O-111ProtocolNiet van toepassing

Protocol van 21 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)

21/09/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 20 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en SVK Mechelen in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)20/09/2022SVK-H2O-110ProtocolNiet van toepassing
Protocol van 20 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)20/09/2022SHM-H20-108ProtocolNiet van toepassing
Begeleidend protocol van 20 september 2022 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, en Fluvius betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de MijnVerbouwPremie(PDF bestand opent in nieuw venster)20/09/20222022-0383ProtocolNiet van toepassing
Protocol van 16 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis (Sociale huisvestingsmaatschappij) in het kader van de bestrijding van domicili(PDF bestand opent in nieuw venster)16/09/2022SHM-H2O-91ProtocolNiet van toepassing
Protocol van 16 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift - Eigen Hulp in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)16/09/2022SHM-H20-100ProtocolNiet van toepassing
Protocol van 09 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)09/09/2022SHM-H2O-87ProtocolNiet van toepassing
Protocol van 07 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij Geelse Huisvesting CVBA in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)07/09/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 07 september 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en sociale huisvestingsmaatschappij De Ark in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)07/09/2022SHM-H2O-98ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug nv-so in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)06/09/2022SHM-H2O222-1170ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)29/08/2022SHM-H2O-95ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)29/08/2022SHM-H2O-97ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)29/08/2022SHM-H2O-96ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)24/08/2022SHM-H20-ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)24/08/2022SHM-H2O-89ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting in het kader van de bestrijding van domiciliefraude(PDF bestand opent in nieuw venster)24/08/2022SHM-H2O-94ProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 19 juli 2022 van het Agentschap Wonen-Vlaanderen naar het OCMW Leuven i.k.v. het elektronisch meedelen aan de OCMW’s van burgers die een Vlaamse huurpremie of Vlaamse huursubsidie ontvangen om het toekennen van dubbele premies te vermijden en burgers tijdig te kunnen informeren over het stopzetten van de Leuvense huurpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)19/07/2022geenProtocolNiet van toepassing
Begeleidend protocol van 18 juli 2022 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, en Fluvius betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden voor MijnVerbouwPremie(PDF bestand opent in nieuw venster)18/07/20222022-22ProtocolNiet van toepassing
Beraadslaging nr. 22/004 van 5 juli 2022 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, het agentschap opgroeien regie, iriscare, het agence pour une vie de qualité (aviq), de dienststelle für selbstbestimmtes leben (dsl) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan het agentschap wonen-vlaanderen, fluvius en het vlaams energie- en klimaatagentschap (veka) voor het toekennen van de mijnverbouwpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)05/07/2022IVC/KSZG/22/004BeraadslagingInformatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid
Beslissing nr. 047/2022 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemen Directie Instellingen en Bevolking m.b.t. de toegang tot het Rijksregister met het oog op het behandelen van aanvragen voor mijnverbouwpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)01/07/2022047/2022BeraadslagingSectoraal comité voor de Federale Overheid
Protocol van 29 juni 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Digitaal Vlaanderen i.k.v. Contactcenter 1700 ondersteuning MijnVerbouwPremie(PDF bestand opent in nieuw venster)29/06/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 22 juni 2022 tussen het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn i.k.v. de bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuur(PDF bestand opent in nieuw venster)22/06/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van de Subsidieverstrekker (zoals gedefinieerd in artikel 2.7° van het Decreet tot oprichting van het Subsidieregister) NAAR het Departement Financiën en Begroting in het kader van de mededeling voor het subsidieregister(PDF bestand opent in nieuw venster)14/06/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) naar Wonen-Vlaanderen in het kader van het opvragen van de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) bij een vooronderzoek van afdeling wooninspectie(PDF bestand opent in nieuw venster)07/06/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Lokaal Bestuur Brakel i.k.v. het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon of huurpremie ontvangen hebben, met het oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies(PDF bestand opent in nieuw venster)12/05/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Wonen-Vlaanderen, Veka, Fluvius i.k.v.de controle op de wettelijke voorwaarden voor de Mijn Verbouw Premie, via de webservice GeefkindVoordelen en GeefZorgtoeslag(PDF bestand opent in nieuw venster)25/04/2022geenProtocolNiet van toepassing
ADDENDUM op het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) naar WONEN-VLAANDEREN (W-VL) in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC)(PDF bestand opent in nieuw venster)08/04/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens d.d. 18 februari 2022 van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) naar Wonen-Vlaanderen (W-VL) i.k.v. de onderzoeksopdracht aan Steunpunt Wonen met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC/EPB)(PDF bestand opent in nieuw venster)18/02/2022geenProtocolNiet van toepassing
BERAADSLAGING NR. 18/103 VAN 4 SEPTEMBER 2018, GEWIJZIGD OP 5 FEBRUARI 2019 EN 11 JANUARI 2022, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, HET AGENTSCHAP OPGROEIEN REGIE, IRISCARE, HET AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ (AVIQ), DE DIENSTSTELLE FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN (DSL) EN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AAN HET AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES EN PREMIES AAN HUURDERS EN BEWONERS DIE EEN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OF EEN LEEFLOON ONTVANGEN(PDF bestand opent in nieuw venster)11/01/2022IVC/KSZG/22/048BeraadslagingSectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Ieper i.k.v.h. meedelen van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lok.pdf(PDF bestand opent in nieuw venster)07/01/2022geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 21 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeentebestuur Zulte van burgers die een Vlaamse verbeterings of aanpassingspremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaa(PDF bestand opent in nieuw venster)21/10/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 13 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Veurne in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met o(PDF bestand opent in nieuw venster)13/10/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 6 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Halle van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon-premies (PDF bestand opent in nieuw venster)06/10/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Woondienst Regio Izegem in het kader van Doorgifte Tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen(PDF bestand opent in nieuw venster)04/10/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op he(PDF bestand opent in nieuw venster)04/10/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens d.d. 9 september 2021 van Wonen-Vlaanderen naar Vlaams Woningfonds in het kader van doorgifte gegevens voor de overdracht van de stelsel Verzekering Gewaarborgd Wonen (VGW) naar het VWF(PDF bestand opent in nieuw venster)09/09/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Lokaal Bestuur Buggenhout in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies(PDF bestand opent in nieuw venster)23/08/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 26 juli 2021 voor de mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Stabroek in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies(PDF bestand opent in nieuw venster)26/07/2021geenProtocolNiet van toepassing
Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de FOD Financiën en W-VL betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen(PDF bestand opent in nieuw venster)23/06/2021419-2019-BEProtocolNiet van toepassing
Begeleidend protocol van 18 juni 2021 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van patrimoniumgegevens i.k.v. onderzoeken woningkwaliteit en Wooninspectie(PDF bestand opent in nieuw venster)18/06/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 10 juni 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de Stad Sint-Niklaas in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon of huurpremie ontvangen hebben, met(PDF bestand opent in nieuw venster)10/06/2021geenProtocolNiet van toepassing
Protocol van 17 mei 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Wonen-Vlaanderen i.k.v. de webservice GeefZorgtoeslag m.b.t. de sociale huurwetgeving en het toekennen van tegemoetkomingen voor het beleidsdomein Omgeving (OMG)(PDF bestand opent in nieuw venster)21/05/2021geenProtocolNiet van toepassing
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR WONEN-VLAANDEREN (W-VL) in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) (PDF bestand opent in nieuw venster)03/03/2021geenProtocolNiet van toepassing
PROTOCOL van 14 januari 2021 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLABEL NAAR WONEN-VLAANDEREN in het kader van de doorgifte van gegevens van VLABEL naar Wonen-Vlaanderen voor de behandeling van dossiers m.b.t. subsidies, toelagen en premies of tegemoetkomingen inzake wonen.(PDF bestand opent in nieuw venster)14/01/2021geenProtocolNiet van toepassing