Bevoegdheden

  • We adviseren de minister van Integratie en Inburgering in de uitbouw van het beleid.
  • We ontwikkelen het regelgevende kader rond integratie en voor de samenwerking met de diverse partners. We volgen de uitvoering ervan op.
  • We staan in voor de wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van het beleid.
  • We initiëren en financieren innoverende projecten bij lokale besturen en organisaties.
  • We sensibiliseren en versterken kwetsbare groepen via campagnes en verschillende andere infokanalen.
  • We werken structureel samen met middenveldpartners en ondersteunen hen financieel via subsidies.
  • We coördineren het horizontale integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse overheid.
  • We zien toe op de navolging van het inburgeringstraject. We leggen geldboetes op bij inbreuken op de inburgeringsverplichtingen.
Inhoud is aan het laden

Contact

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Integratie en inburgering

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 40 21

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 552 69 00