Bevoegdheden

 • We zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake
  • de organisatie en werking van lokale besturen (gemeente, OCMW's, districten, provincies, eredienstbesturen), de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen;
  • het strategisch en financieel beleid van lokale besturen;
  • de lokale samenwerking en verzelfstandiging, het lokaal personeelsbeleid en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen.
 • We staan in voor het bestuurlijk toezicht op en de behandeling van klachten over lokale besturen.
 • We verlenen algemene en specifieke subsidies aan lokale besturen en controleren het gebruik ervan.
 • We geven advies, informatie en ondersteuning aan lokale besturen.
 • We rapporteren en monitoren de financiële toestand van lokale besturen.

Contact

Beleidsdocumenten

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)