Gedaan met laden. U bevindt zich op: ABB en lokale besturen Opdrachten

ABB en lokale besturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) zet zich in voor goed functionerende lokale besturen. Hoe doen we dat?

Bevoegdheden

 • We zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake
  • de organisatie en werking van lokale besturen (gemeente, OCMW's, districten, provincies, eredienstbesturen), de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen;
  • het strategisch en financieel beleid van lokale besturen;
  • de lokale samenwerking en verzelfstandiging, het lokaal personeelsbeleid en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen.
 • We staan in voor het bestuurlijk toezicht op en de behandeling van klachten over lokale besturen.
 • We verlenen algemene en specifieke subsidies aan lokale besturen en controleren het gebruik ervan.
 • We geven advies, informatie en ondersteuning aan lokale besturen.
 • We rapporteren en monitoren de financiële toestand van lokale besturen.
Inhoud is aan het laden

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België

Bevoegde minister

Telefoon
02 552 69 00
Adres

Gwendolyn Rutten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Markiesgebouw

Markiesstraat 1, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster