Bevoegdheden

 • We zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake
  • de organisatie en werking van lokale besturen (gemeente, OCMW's, districten, provincies, eredienstbesturen), de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen;
  • het strategisch en financieel beleid van lokale besturen;
  • de lokale samenwerking en verzelfstandiging, het lokaal personeelsbeleid en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen.
 • We staan in voor het bestuurlijk toezicht op en de behandeling van klachten over lokale besturen.
 • We verlenen algemene en specifieke subsidies aan lokale besturen en controleren het gebruik ervan.
 • We geven advies, informatie en ondersteuning aan lokale besturen.
 • We rapporteren en monitoren de financiële toestand van lokale besturen.
Inhoud is aan het laden

Contact

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 552 69 00