Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachtenprocedure Agentschap Justitie en Handhaving Contact

Klachtenprocedure Agentschap Justitie en Handhaving

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon of organisatie die in contact staat met onze diensten. U kunt de klacht zelf indienen of iemand anders kan dit voor u doen. Deze persoon moet dan bij de klachtelementen vermelden in welke hoedanigheid hij/zij u vertegenwoordigt. Voor bedrijven of organisaties (rechtspersonen) kunnen de gemandateerde vertegenwoordigers ook een klacht indienen.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Wanneer u ontevreden bent over onze werking, dienstverlening of over de informatie die wij aanbieden of u door onze medewerkers niet (goed) geholpen werd, kunt u een klacht indienen. Deze klacht moet betrekking hebben op het Agentschap Justitie en Handhaving en/of op één van de volgende afdelingen binnen het agentschap:

 • Justitiehuizen
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
 • Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht
 • Ketenaanpak-Family Justice Center
 • Handhaving

Hebt u een klacht over de werking van een Vlaamse overheidsdienst en weet u niet meteen bij wie u hiervoor terecht kunt? Dan kunt u de contactgegevens van de betrokken klachtendienst opvragen op het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Meer info op deze pagina: Een klacht over een Vlaamse overheidsdienst

Welke klachten behandelen we niet?

 • Als u geen belang kan aantonen;
 • Als de klacht overduidelijk ongegrond is;
 • Als de klacht overduidelijk onredelijk is;
 • Als de klacht betrekking heeft op feiten:
  • waarover u eerder een klacht heeft ingediend en deze al behandeld werd;
  • die meer dan een jaar geleden gebeurd zijn;
 • Als er in de procedures van onze diensten nog een beroepsmogelijkheid voorzien is waarvan u nog geen gebruik maakte;
 • Als er reeds een geschil is waarbij een administratief of bestuurlijk rechtscollege of een rechtbank een beslissing zal nemen.

Als we uw klacht om die reden(en) niet zullen of kunnen behandelen laten we u dat binnen de 10 kalenderdagen weten.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

 • Stap 1

  U dient uw klacht in

 • Stap 2

  Uw klacht wordt geregistreerd bij een centraal aanspreekpunt (de klachtencoördinator)

 • Stap 3

  U ontvangt een ontvangstbewijs binnen 10 kalenderdagen

 • Stap 4

  Uw klacht wordt behandeld door de klachtenbehandelaars

 • Stap 5

  U ontvangt het definitieve antwoord binnen de 45 kalenderdagen

  De termijn kan verdubbeld worden wanneer het klachtenonderzoek meer tijd vergt.

We trachten een oplossing te vinden of u te berichten over het verloop van het klachtonderzoek. We gaan voor u in overleg met de betrokken dienst, maar kunnen niet in hun plaats beslissen of optreden.

Hoe een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via dit webformulier(opent in nieuw venster).

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst. Zij werken volledig onafhankelijk en onderzoeken uw klacht kosteloos en onpartijdig. Zij behandelen als laatste instantie uw klacht. Ook zij kunnen niet beslissen voor of optreden voor het Agentschap Justitie en Handhaving, de voorziening of de organisatie. Zij rapporteren jaarlijks aan het Vlaams parlement over hun bevindingen.

Wat doen we met uw gegevens?

Bij de behandeling van uw klacht verwerken we uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel ingezameld en verwerkt worden om uw klacht te behandelen. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

Voor een goede opvolging houden we uw gegevens 5 jaar bij na het indienen en/of doorverwijzen van uw klacht. U kan altijd vragen om uw gegevens in te kijken of te laten wissen via Info.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).