Als u geen regulier openbaar vervoer (trein, tram of bus) kunt nemen, kunt u gebruikmaken van vervoer op maat. U kunt dan bij de mobiliteitscentrale een rit reserveren. Een voertuig komt u ophalen bij de dichtstbijzijnde halte.

De mobiliteitscentrale zal dus in eerste instantie informatie verlenen over uw verplaatsing en uw rit reserveren. Op langere termijn kunt u bij de centrale uw ticket kopen voor uw volledige verplaatsing met verschillende vervoersmiddelen. De mobiliteitscentrale kunt u gratis raadplegen via de telefoon, een applicatie of een website.

Ook doelgroepen, zoals personen met een beperking, die vandaag de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer raadplegen, kunnen terecht bij de toekomstige mobiliteitscentrale. Rechthebbenden kunnen een rit reserveren waarbij ze worden opgehaald aan de deur en vervoerd worden tot aan hun bestemming.

Lees meer in de conceptnota uitwerking mobiliteitscentrale ((opent in nieuw venster)).

Bekijk hier een schematische voorstelling van de mobiliteitscentrale (PDF bestand opent in nieuw venster).