Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek vervoerregio Kortrijk

Openbaar onderzoek vervoerregio Kortrijk

De vervoerregio Kortrijk heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.  

Dit openbaar onderzoek werd afgesloten. De inspraakperiode liep van 17 augustus tot en met 15 oktober 2023. Alle binnengekomen reacties worden nu gebundeld en behandeld. Nadien wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website van vervoerregio Kortrijk:  vervoerregio Kortrijk

Hoe kunt u opmerkingen doorgeven?

De inspraakperiode voor burgers is intussen afgelopen. U kunt niet meer deelnemen. Specifiek aangeschreven instanties dienen de voor hen aangegeven procedure te volgen.

Meer info

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Meer info over Vervoerregio Kortrijk op www.vervoerregiokortrijk.be