Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek vervoerregio Oostende

Openbaar onderzoek vervoerregio Oostende

De vervoerregio Oostende heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. Dit openbaar onderzoek loopt van 4 september tot en met 2 november 2023.

Hoe kunt u opmerkingen doorgeven?

Van 4 september tot en met 2 november 2023 kunt u opmerkingen bezorgen:

De vervoerregio Oostende is samengesteld uit deze 9 gemeenten: Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg

Meer info

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Meer info over vervoerregio Oostende: vervoerregio Oostende

Specifiek aangeschreven instanties dienen de voor hen aangegeven procedure te volgen.