Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Oostende

Vervoerregio Oostende

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 15 zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s of VVR’s werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Oostende is één van die regio’s

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 10 februari 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Oostende officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 26 januari 2024 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Oostende uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de provincie. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Uitdagingen

Maak kennis met basisbereikbaarheid en de uitdagingen voor de Vervoerregio Oostende in deze video.

Inhoud is aan het laden

Over de Vervoerregio Oostende

De Vervoerregio Oostende is een boeiende regio met een speciale uitdaging. De kustgemeenten Koksijde, Middelkerke, Bredene, De Haan en de steden Nieuwpoort en Oostende lokken heel wat toeristen en dit zorgt voor een bijzondere dynamiek. Centrumstad Oostende is daar bovenop ook het economisch knooppunt van de regio. De stad beschikt over een zeehaven, een luchthaven en een terminusstation.

In het open achterland - achter de drukke kuststrook – vind je de kleinere steden en gemeenten: Oudenburg, Gistel en Ichtegem.

De autosnelwegen E40 en A10 doorkruisen de regio, net als de spoorlijn Brussel-Oostende en het kanaal Gent-Oostende. Parallel aan de kust liggen de Koninklijke Baan en de Kusttramlijn. De regio heeft ook een aantal belangrijke gewestwegen zoals de drukke verkeersas Torhout – Gistel - Oostende.

Het is een regio met veel verloop en beweging.
De Vervoerregio Oostende telt buiten het toeristisch seizoen 188.160 inwoners. Maar tijdens weekends en vakantieperiodes wordt dit een veelvoud. Mensen komen van heinde en ver naar deze regio. Bovendien grenst deze regio aan andere vervoerregio’s waardoor ook rekening moet gehouden worden met vervoerregio-overschrijdende zaken.

De vervoerregio Oostende werkt een integrale visie op mobiliteit voor de regio uit. Als eerste stap daarin werd het openbaar vervoer hertekend. Hieronder lichten we de belangrijkste elementen uit dat plan voor u toe.

Verslagen vervoerregioraad Oostende

Participatietraject

 • Stap 10/102019

  Peergroepsessie met mensen met mobiliteitsbeperking

  Mensen met een mobiliteitsbeperking en vertegenwoordigers van organisaties die het voor hen opnemen gingen in dialoog rond de uitdagingen voor mobiliteit.

 • Stap 10/102019

  Peergroepsessie met jongeren

  Jongeren gingen in dialoog rond de uitdagingen voor mobiliteit.

 • Stap 10/22020

  Startmoment met raadsleden en met stakeholders

  Op een startmoment kregen stakeholders en raadsleden informatie over de doelstellingen van de vervoerregio en het verloop van het beleidsplantraject.

 • Stap 4/52020

  Stakeholderoverleg openbaar vervoerplan

  Stakeholders werden geïnformeerd over het OV-plan en konden feedback geven op de verschillende initiatieven en acties.

 • Stap 9/72020

  stakeholdersoverleg mobiliteit

 • Stap 10/72020

  Online bevraging burgers

  Via sociale media en andere kanalen werden burgers uitgenodigd om een enquête in te vullen over mobiliteit.

  Rapport burgerbevraging(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 18/82020

  infomoment raadsleden openbaar vervoerplan

 • Stap 17/112020

  Gesprek stakeholders over beleidsrichtingen thema ruimte

 • Stap 10/122020

  Gesprek stakeholders over beleidsrichtingen thema fiets, parkeren en toegankelijkheid

 • Stap 1/32023
 • Stap 3/102023

  Infocafé burgers en stakeholders n.a.v. openbaar onderzoek

Plan-Mer

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Oostende wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Heeft u vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO OOSTENDE
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.oostende@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Lieven Van Eenoo
T 050 24 80 40
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Gauthier Defreyne
burgemeester@gistel.be (opent in uw e-mail applicatie)

Team MOW
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Sylvie De Cloedt
T
sylvie.decloedt@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Anneleen De Schrijver
T 059 56 53 05
anneleen.deschrijver@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Sven Hoverbeke
T 059 56 53 07
sven.hoverbeke@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Nico De Ruyter
T 059 29 59 31
nico.deruyter@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv
Districtshoofd Kanalen West