Wat denk jij over ons verkeer?

Geen gemakkelijke vraag, dat weten we. Toch dringen enkele zaken zich op.
Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden? Met deze en vele andere vragen zitten wij…
Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Oostende aan de slag. Om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan.
Denk je met ons mee? Super!

Je hebt hiervoor tijd tot 31 augustus 2020.

Over de Vervoerregio Oostende

De regio is geënt op een aantal belangrijke structurerende assen: de E40 en A10, de spoorlijn Brussel-Oostende en het kanaal Gent-Oostende. Dwars daarop en parallel aan de kuststrook liggen de Koninklijke Baan en de Kusttramlijn. Een fietssnelweg langsheen de kustlijn is in onderzoek. 

De vervoerregio telt buiten het toeristisch seizoen circa 188.160 inwoners. Tijdens weekends en vakantieperiodes verplaatst een veelvoud aan personen zich naar en in deze uitgestrekte regio.

Contact

VERVOERREGIO OOSTENDE 
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.oostende@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Voorzitters 
Lieven Van Eenoo
T 050 24 80 40
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 
Team MOW 
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Daniel Lauwers
T 050 24 80 21
daniel.lauwers@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Anneleen De Schrijver
T 059 56 53 05
anneleen.deschrijver@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Sven Hoverbeke
T 059 56 53 07
sven.hoverbeke@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Yvan Bellaert
yvan.bellaert@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Senior Vervoerregiomanager
Projectleider Kusttram
Nico De Ruyter
T 059 29 59 31
nico.deruyter@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg
Districtshoofd Kanalen West