Gedaan met laden. U bevindt zich op: Niveau Definities

Niveau

Hoe interpreteert u het niveau binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

Het niveau geeft aan op welk hiërarchisch niveau het personeelslid werkt en verloond wordt. De graden zijn hiërarchisch ingedeeld in vier niveaus. Voor de aanwerving in een bepaald niveau wordt meestal het diploma of studiegetuigschrift gevraagd dat toegang geeft tot het niveau in kwestie.

In grote lijnen komen de niveaus overeen met volgende diploma’s:

  • Niveau A: masterdiploma
  • Niveau B: bachelordiploma
  • Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs
  • Niveau D: geen diploma

Meer details hierover kunt u nalezen in het Vlaams personeelsstatuut, bijlage 2.

Andere mogelijkheden

  • In sommige gevallen komt ook een bewijs van beroepskwalificatie, een ervaringsbewijs of een toegangsbewijs in aanmerking voor aanwerving in een bepaalde functie of een bepaald niveau.
  • Knelpuntfuncties kunnen ook opengesteld worden met afwijkende diplomavoorwaarden (lagere of geen), tenzij wanneer het een gereglementeerd beroep betreft (bv. arts) of een beroep met een beschermde titel (bv. ingenieur).
  • Om te bevorderen naar een hiërarchisch hoger niveau heeft een personeelslid doorgaans geen diploma, studiegetuigschrift of andere voorafgaandelijke opleiding nodig. Er is wel een ervaringsvereiste waardoor het personeelslid pas kan kandideren voor een hoger hiërarchisch niveau na de nodige relevante beroepservaring opgedaan te hebben binnen of buiten de diensten van de Vlaamse overheid.