De huidige Vlaamse wetgeving regelt:

Verder bepaalt de Vlaamse overheid allerlei voorwaarden voor bv. doodskisten, crematie, de oprichting en het beheer van een crematorium, …

De aangelegenheden voor begraving en lijkbezorging worden verder door gemeentelijke reglementen geregeld. Op de gemeentelijke beslissingen en uitvoering wordt toezicht uitgeoefend door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Op Lokaalbestuur.vlaanderen.be, de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u:

  • de regelgeving over begraafplaatsen en lijkbezorging
  • modeldocumenten die als basis dienen voor de reglementen en formulieren van de Vlaamse gemeenten.

Uitvaarten tijdens de coronacrisis

Begrafenissen, crematies en asverstrooiingen zijn toegelaten, mits inachtneming van de mondmaskerplicht en de hygiënemaatregelen.

Koffietafels en recepties na de uitvaart zijn toegelaten. Ze worden beschouwd als een private bijeenkomst en ze mogen georganiseerd worden voor:

  • een maximum van 50 personen binnen
  • een maximum van 100 personen buiten.

De maximale aantallen mogen worden overschreden wanneer alle aanwezigen vanaf 10 jaar een mondmasker dragen, de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

U vindt alle coronarichtlijnen voor uitvaarten op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur ((opent in nieuw venster)).