De huidige Vlaamse wetgeving regelt:

Verder bepaalt de Vlaamse overheid allerlei voorwaarden voor bv. doodskisten, crematie, de oprichting en het beheer van een crematorium, …

De aangelegenheden voor begraving en lijkbezorging worden verder door gemeentelijke reglementen geregeld. Op de gemeentelijke beslissingen en uitvoering wordt toezicht uitgeoefend door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u:

  • de regelgeving over begraving en crematie
  • modeldocumenten die als basis dienen voor de reglementen en formulieren van de Vlaamse gemeenten.