Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden Begraving en crematie

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

De gemeenteraad of het bevoegd orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) kan concessies verlenen voor graven, columbaria of urnenvelden op de gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen, maar het is geen verplichting. Zij bepalen ook zelf het bedrag van de concessie.

Concessiehouder

De concessiehouder is de persoon die de concessie aanvraagt. Dat kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.

Je kan een grafconcessie aanvragen voor:

 • jezelf
 • de persoon met wie je een feitelijk gezin vormde
 • een derde en zijn familie.

Wie kan in eenzelfde concessie begraven worden?

 • de aanvrager
 • de echtgenoot of echtgenote van de aanvrager
 • de bloed- of aanverwanten van de aanvrager
 • de personen met wie de concessiehouder een feitelijk gezin vormde.

Duur, bedrag en voorwaarden voor de toekenning van een concessie

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het IGS bepaalt:

 • de duur van de concessie
 • het bedrag van de concessie
 • de voorwaarden van de concessie.

De concessies gelden maximum 50 jaar. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt de duur van de concessies en kan beslissen op bijvoorbeeld concessies toe te kennen voor 25 jaar.

Hernieuwing van een concessie

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon kan een aanvraag indienen om een concessie te hernieuwen.

Minstens een jaar vóór de afloop van de concessie of van de hernieuwing ervan herinnert de gemeente of het IGS aan de mogelijkheid om de concessie te hernieuwen. De gemeente of het IGS hangt een akte (bericht) uit:

 • bij het graf en
 • aan de ingang van de begraafplaats.

Je kan ook voor de afloop van de concessietermijn een hernieuwing vragen van de concessie. De nieuwe concessietermijn start dan op het moment van de hernieuwing.

De gemeente of het IGS kan de hernieuwing weigeren als de concessie verwaarloosd is op het moment van de aanvraag.

Voorbeeld:

Martine is overleden in 1995. De gemeente verleende een concessie voor 30 jaar, dus tot 2025.

Haar nabestaanden beslissen bijvoorbeeld in 2018 een hernieuwing aan te vragen.

Een nieuwe concessietermijn startte in 2018.

Bijzetting met of zonder hernieuwing van een concessie

Je kan een hernieuwing van de concessie aanvragen vóór de afloop van de concessietermijn als er een bijzetting plaatsvindt. Een nieuwe termijn start dan vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Voorbeeld

Peter is overleden in 1995. De gemeente verleende voor 30 jaar, dus tot 2025.

De echtgenote van Peter overleed in 2018. De echtgenote werd bijgezet in de concessie. De nabestaanden vroegen een hernieuwing van de concessie.

Een nieuwe concessietermijn startte in 2018.

Afloop van de termijn van een concessie

Een concessie vervalt als er geen hernieuwing is aangevraagd. Het graf moet dan minstens 10 jaar behouden blijven. Die termijn van 10 jaar start op de datum van het overlijden als dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor de afloop van de termijn van de concessie heeft voorgedaan.

Voorbeeld

Jan is overleden in 1995. De gemeente verleende een concessie voor 30 jaar, dus tot 2025.

De echtgenote van Jan is overleden op 25 augustus 2017. De echtgenote werd bijgezet in de concessie. De nabestaanden vroegen geen hernieuwing van de concessie.

Het graf moet ten minste behouden blijven tot en met 25 augustus 2027.

Regelgeving