Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opgraving van stoffelijke resten of asurnen Begraving en crematie

Opgraving van stoffelijke resten of asurnen

Voor de opgraving van begraven stoffelijke resten of asurnen is de toestemming van de burgemeester vereist. De burgemeester kan een opgraving enkel toestaan om ernstige redenen. De invulling van het begrip ‘ernstige redenen’ behoort tot de gemeentelijke autonomie. De gemeenteraad bepaalt het tarief van de opgraving.​​​​​

Een opgraving is het uit een graf halen van een stoffelijk overschot of een asurn met de bedoeling te herbegraven of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren.

Voor de opgraving van stoffelijke resten of asurnen is de toestemming van de burgemeester vereist. De burgemeester kan een opgraving enkel toestaan om ernstige redenen. Hij beoordeelt elk verzoek afzonderlijk.

Het behoort tot de gemeentelijke autonomie om te bepalen wat die ernstige redenen kunnen zijn. De opgraving van een stoffelijk overschot of asurn met de bedoeling het te herbegraven op een begraafplaats die dichter bij de nabestaanden gelegen is, kan bijvoorbeeld aanzien worden als een ernstige reden.

Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, dan moet de burgemeester van de gemeente waar de overledene wordt herbegraven toestemming tot herbegraven geven.

Voor een crematie van de ontgraven stoffelijke resten is de toestemming van de procureur des Konings vereist.

De aanvrager betaalt alle kosten voor de opgraving. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt het tarief.