De bevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende waterwegbeheerders. Die waterwegbeheerders behoren tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de

 • waterwegen
 • oevers
 • jaagpaden
 • bruggen en sluizen.

Zij leveren ook vergunningen, concessies of andere toelatingen af voor waterweginfrastructuur.

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert de bevaarbare waterwegen en watergebonden gronden in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg heeft drie territoriale afdelingen:

 • Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
 • Afdeling Bovenschelde
 • Afdeling Albertkanaal.

Op de kaart van waterwegen die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg (afbeelding) staat het werkingsgebied van elke afdeling.

Afdeling Maritieme Toegang

De afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken vrijwaart, beheert en onderhoudt alle vaarwegen ('maritieme toegangswegen') naar de zeehavens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is bovendien verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

 • Afdeling Kust van het MDK staat in voor de beveiliging en de economische, ecologische en recreatieve ontwikkeling van de kustzone. Ze voert haar beleid en opdrachten uit met het 'samenleven met de zee' voor ogen. Deze afdeling beheert in haar werkingsgebied:
  • het strand en kustduinen
  • de infrastructuur van de jachthavens en vissershavens aan de kust.
 • Andere diensten en afdelingen: stafdienst, afdeling Scheepvaartbegeleiding, DAB LOODSWEZEN, DAB VLOOT.
 • Laatst gewijzigd op 2 oktober 2019