Categorieën

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.
 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.
 • bepaalde grachten hebben een 'polder of watering' als beheerder, in dat geval is het onderhoud de taak van het bestuur van de polder of watering.
 • Niet-geklasseerde waterlopen:
  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente

  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer

  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om een ‘gracht van algemeen belang’, neemt de gemeente het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.

Zelf categorie en beheerder van een waterloop opzoeken

U kunt de categorie en de beheerder van een waterloop in Vlaanderen zelf opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA).

 1. Ga naar Geopunt Vlaanderen - Waterlopen (opent in nieuw venster).

 2. Tik in de zoekbalk bovenaan de naam van de waterloop of een adres, perceelnummer, ... en druk op Enter.
 3. Zoom in of uit.
 4. Klik met uw muisaanwijzer op de waterloop.
 5. Er verschijnt dan een nieuw venster. Klik daarin op VHA-waterloopsegmenten.
 6. Er verschijnt een tabelletje. Daarin vindt u onder meer categorie en beheerder van de waterloop. 

Meer uitleg vindt u in de Handleiding Geopunt-kaart (pdf) (PDF bestand opent in nieuw venster).

Onderhoud van de oever

De beheerder is verantwoordelijk voor de waterloop én het hellende deel van de oever. De planten, struiken en bomen die op dat schuine deel van de oever staan, zijn eigendom van de beheerder. De beheerder zal daar snoeien en maaien en indien nodig de oever verstevigen.

  Het vlakke deel van de oever is altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond die grenst aan de waterloop. Die eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud en het maaien van dat vlakke deel. Een strook langs de oever moet altijd vrij zijn. Op die manier kan de beheerder indien nodig werken aan de waterloop of op het hellende deel van de oever. Afsluitingen moeten gemakkelijk weggenomen kunnen worden of er moet een poort zijn die makkelijk toegang verleent.

  • Laatst gewijzigd op 8 augustus 2019