Categorieën

Luchtfoto van een groene omgeving met een waterloop
© Pierre Verhoeven
 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (opent in nieuw venster).
 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.
 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.
 • Soms is een 'polder of watering' beheerder, in dat geval is het beheer van de waterlopen van categorie 2 en 3 én de grachten de taak van het bestuur van de polder of watering (opent in nieuw venster).
 • Niet-geklasseerde waterlopen:
  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente

  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer

  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om ‘publieke grachten’, neemt de gemeente of de polder of watering, het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.

Categorie en beheerder van een waterloop opzoeken

U kunt de categorie en de beheerder van een waterloop in Vlaanderen zelf opzoeken via de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op Geopunt.be:

Onderhoud van de waterloop

De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterloop, inclusief de bedding van de waterloop. Dit is de zone van de waterloop tot aan de hoogste grens die het stromend water kan bereiken zonder dat de waterloop overstroomt.

De planten, struiken en bomen die op de bedding staan, zijn eigendom van de beheerder. De beheerder zal daar maaien en snoeien.

  Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor bescherming tegen erosie en inspoeling van sedimenten, pesticiden en meststoffen. Oeverzones zijn bovendien belangrijk voor onderhoud of om werken aan de waterloop te kunnen uitvoeren. Er moeten dan ook afstandsregels gerespecteerd worden. Meer info over deze regels vindt u in de publicatie 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen'.

  Contact

  Voor onbevaarbare waterlopen van categorie 3 neemt u contact op met uw gemeente (opent in nieuw venster).

  Voor onbevaarbare waterlopen van categorie 2 neemt u contact op met uw provincie: