Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag van een bindende schatting (ABS)

Aanvraag van een bindende schatting (ABS)

De waarde van onroerende goederen schatten is niet altijd eenvoudig en er is een stevige financiële implicatie aan verbonden. Om u hier bij te helpen, kan u aan de Vlaamse Belastingdienst een gratis schatting vragen. 

Bezorgen en opvragen van aanvullende gegevens
 • Vraag de bindende schatting zo snel mogelijk aan.
 • Stuur onmiddellijk bij uw aanvraag foto’s en andere informatie van het te schatten onroerend goed mee; zo zorgt u ervoor dat die informatie niet extra opgevraagd moet worden.
 • De schatter kan telefonisch contact opnemen om aanvullende vragen te stellen over de belangrijkste kenmerken van het onroerend goed.
 • Schatters van de Vlaamse Belastingdienst kunnen een plaatsbezoek uitvoeren als dat nodig en mogelijk is.

Wat?

Als u een aangifte van nalatenschap indient, moet u daarin, naast de waarde van de roerende goederen, ook de waarde van de onroerende goederen opgeven.

De waarde van deze onroerende goederen schatten is niet altijd eenvoudig en er is een stevige financiële implicatie aan verbonden.

Om u hier bij te helpen, kan u aan de Vlaamse Belastingdienst een gratis schatting vragen. Deze schatting is bindend voor de Vlaamse Belastingdienst en zal gebruikt worden voor de berekening van de erfbelasting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt voor zijn schattingen onder meer gebruik van een econometrisch model. Dat model laat ons toe om een indicatieve waarde te bepalen op basis van een massa reële verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende goederen. De eigen schatters valideren de zo geraamde waarde en stellen die bij in functie van de specifieke kenmerken en eigenschappen van het onroerend goed waarvoor u de schatting vraagt.

Voorwaarden

 • U kan een bindende schatting aanvragen voor overlijdens vanaf 1 april 2019.
 • U moet de schatting aanvragen voordat u de aangifte van nalatenschap indient en voordat de aangiftetermijn verstreken is.

Procedure

Alle erfopvolgers die een bindende schatting willen, moeten een aanvraag indienen. Aanvragen kan samen op één formulier of afzonderlijk.

De Vlaamse Belastingdienst bevestigt de ontvangst van deze aanvraag binnen 15 kalenderdagen.

De schatter kan het nuttig vinden om ter plaatse een bezoek te brengen. Geef dus zeker uw juiste contactgegevens door in het formulier.

U ontvangt het resultaat van de schatting onder de vorm van een gemotiveerd verslag.

Als u niet akkoord gaat met deze schatting, kan u na ontvangst van het aanslagbiljet voor de erfbelasting een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Aanvraag

Om deze schatting aan te vragen vult u het formulier in. Het ingevulde formulier dient u in via ‘Mijn dossier(opent in nieuw venster)’. Bij deze aanvraag via ‘Mijn dossier’ kan u extra informatie toevoegen die nuttig is voor de schatting.

U volgt hiervoor de volgende stappen:

 • Stap 1

  Klik op de link naar het beveiligde ‘Mijn dossier’

 • Stap 2

  Meld u aan met een digitale sleutel (e-ID, token, Itsme, ...)

 • Stap 3

  Kies voor de optie ‘Aanvraag bindende schatting’

  in het menu ‘Ik wil een aanvraag doen’ op de startpagina OF kies voor de optie ‘bindende schatting aanvragen’ onder ‘Mijn dossier > Erfbelasting’

 • Stap 4

  Vul achtereenvolgens de volgende gegevens in:

  gegevens van de overledene > het adres waarop u de correspondentie wil ontvangen > de gegevens van de aanvragers

 • Stap 5

  Laad het ingevulde formulier op en voeg eventueel aanvullende documenten toe

 • Stap 6

  U krijgt een overzicht van uw aanvraag, onderaan klikt u op [bindende schatting aanvragen]

 • Stap 7

  U krijgt een bevestiging dat uw aanvraag succesvol werd verstuurd

Veelgestelde vragen