Gedaan met laden. U bevindt zich op: De aangifte van nalatenschap indienen via het formulier

De aangifte van nalatenschap indienen via het formulier

Op deze pagina vindt u een overzicht van de formulieren en kanalen om uw aangifte van nalatenschap in te dienen via het formulier. U kan dit formulier online of via de post bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst. 

Procedure

Foto aangifte van nalatenschap

De aangifte van de nalatenschap kan elektronisch worden ingevuld via het Word-document en met de hand worden ingevuld via het pdf-document.

U kunt de aangifte indienen

U moet alle pagina’s versturen naar de Vlaamse Belastingdienst, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. Het aangifteformulier voor rijksinwoners is hetzelfde als voor niet-rijksinwoners van België.

Het attest van erfopvolging moet niet worden toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap.

Om geldig te zijn moet de aangifte door de indieners ondertekend zijn.

Er wordt een online ontvangstbevestiging verstuurd als de aangifte werd ingediend via het contactformulier. Als de aangifte werd ingediend via de post wordt er geen ontvangstbevestiging verzonden.

Voorbereiding

Om de aangifte vlot in te vullen, kunt u de volgende gegevens en documenten het best al bij de hand houden:

Zelf invullen of een beroep doen op een notaris

De erfgenamen en de algemene legatarissen kunnen de aangifte zelf invullen. De meeste mensen vinden het invullen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook een beroep op een notaris, maar dat is niet verplicht.

Belastingambtenaren mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze kunnen u wel helpen om meer informatie te geven over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen. U kunt contact opnemen via de gewone contactkanalen.

Formulieren

De formulieren voor de aangifte van nalatenschap zijn beschikbaar als Word-document en als PDF-document.