Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling van de belasting op inverkeerstelling

Betaling van de belasting op inverkeerstelling

Degene die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig moet de belasting op inverkeerstelling betalen.

Wie moet de belasting op inverkeerstelling betalen?

Degene die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs (of vlaggenbrief voor vaartuigen) van het voertuig moet de belasting op inverkeerstelling betalen.

Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor:

  • de overdracht van een voertuig tussen echtgenoten, naar aanleiding van echtscheiding of overlijden. Ondanks het feit dat de overnemende echtgenoot het voertuig in kwestie voor de eerste maal in het verkeer brengt en dus als "nieuwe persoon" vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs, moet er niet opnieuw BIV betaald worden op voorwaarde dat de BIV reeds eerder door de overdragende echtgenoot werd betaald;
  • de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bv: bij een wijziging van een nummerplaat omdat er bv. meer dan 2 adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan).

Wanneer moet ik de belasting op inverkeerstelling betalen?

De Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) betaalt u bij de eerste inschrijving van een voertuig op naam van een bepaalde (rechts)persoon.

Na de inschrijving van het voertuig zal u ongeveer na een maand automatisch van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet ontvangen. Dit aanslagbiljet moet u ten laatste binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet betalen.

Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.